قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز سایز ۱۶

خصوصیات محصول
سایز ۱۶
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری