قیمت نبشی 80X80X8 شکفته مشهد

خصوصیات محصول
سایز ۸۰X۸۰
ضحامت ۸
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری