قیمت نبشی 50X50X4 ناب تبریز

خصوصیات محصول
سایز ۵۰X۵۰
ضحامت ۴
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری