قیمت نبشی 60X60X6 ناب تبریز

خصوصیات محصول
سایز ۶۰X۶۰
ضحامت ۶
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری