قیمت ستونی صنعتی سایز ۱۸۰x۱۸۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۸۰x۱۸۰
ضحامت ۸
محل بارگیری کارخانه
طول ۶متری / ۱۲متری