تماس و مشاوره رایگان

قیمت ستونی صنعتی سایز ۱۸۰x۱۸۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۸۰x۱۸۰
ضحامت ۱۰
محل بارگیری کارخانه
طول ۶متری / ۱۲متری