قیمت ستونی صنعتی سایز ۲۰۰x۲۰۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰۰x۲۰۰
ضحامت ۸
محل بارگیری کارخانه
طول ۶متری / ۱۲متری