قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۱۰x۲۵

خصوصیات محصول
سایز ۱۰x۲۵
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری