تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۲۰x۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰x۴۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری