تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۳۰x۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰x۵۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری