قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۳۰x۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰x۶۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری