قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۴۰x۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰x۶۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری