قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۷۰x۷۰

خصوصیات محصول
سایز ۷۰x۷۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری