قیمت پروفیل ساختمانی سایز چهار چوب فلزی نگین

خصوصیات محصول
سایز چهار چوب فلزی نگین
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری