قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۳۵x۳۵

خصوصیات محصول
سایز ۳۵x۳۵
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری