قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۲۰x۲۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰x۲۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری