قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۲۰x۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰x۶۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری