قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۳۰x۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰x۴۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری