تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۴۰x۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰x۶۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری