قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۴۰x۱۰۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰x۱۰۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری