قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۵۰x۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۵۰x۵۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری