قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۷۰x۷۰

خصوصیات محصول
سایز ۷۰x۷۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری