تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل ساختمانی سایز پروفیل لنگه دری ۵۰۸

خصوصیات محصول
سایز پروفیل لنگه دری-۵۰۸
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری