تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل ساختمانی سایز زهوار

خصوصیات محصول
سایز زهوار
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری