قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۷۰x۷۰

خصوصیات محصول
سایز ۷۰x۷۰
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری