قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۱۲۰x۱۲۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۲۰x۱۲۰
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری