تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل مبلی سایز ۳۰x۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰x۵۰
ضحامت ۰.۷
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری