قیمت پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰x۲۰
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری