قیمت پروفیل مبلی سایز ۲۰x۳۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰x۳۰
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری