قیمت پروفیل مبلی سایز ۳۰x۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰x۶۰
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری