قیمت پروفیل مبلی سایز ۲۰x۲۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰x۲۰
ضحامت ۱
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری