قیمت پروفیل مبلی سایز ۲۰x۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰x۴۰
ضحامت ۱.۲۵
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری