در مورد "ابراهیم رئیسی" در مدیران آهن بیشتر بخوانید

تاثیر انتخابات بر قیمت خودرو
در سه سال گذشته با اعمال تحریم های بین المللی و به دنبال آن بی ثباتی اقتصادی و سیاسی کشور، خودروسازان شرایط دشواری را در تولید و عرضه تجربه کردند. با این حال امیدهای زیادی به ساماندهی و اصلاح صنعت و بازار خودرو در سال 1400 شکل گرفته است. این امیدها همراه با انتخابات ایالات متحده آمریکا شروع و با مذاکرات برجام ادامه یافت.
استقبال بورس از ابراهیم رئیسی
با اینکه بورس چندین ماه است که حال و اوضاع خوبی نداشته، اما با مشخص شدن نتایج انتخابات، سهامداران به روزهای آینده و وعده های رئیس جمهور منتخب امیدوار شده اند. بورس اوراق بهادر تهران در بهار 1400 روز های خوبی را پست سر نگذاشته است. اما در سال 99 به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم شدند. در چندماه گذشته بخش زیادی از سرمایه سهامداران خرد اب شده و آن ها هر روز در صف های فروشی قرار می گرفتند که خریداری برای سهم آن ها وجود نداشت.  
چالش‌های اقتصادی پیش‌رو هشتمین رئیس جمهور
مردم و بسیاری از فعالان اقتصادی از حدود یکسال گذشته به انتخابات هشتمین رئیس جمهور ایران چشم دوخته و چشم انداز اقتصادی، سیاسی و روابط خارجی کشور را به این انتخابات گره زده اند.   
دلیل ناکامی دو رئیس جمهور
رئیس جمهور منتخب، ابراهیم رئیسی چگونه میتواند در اقتصاد نمره قبولی بگیرید؟ نه خواست اقای احمدی نژاد بود که کشور را با رشد 4.5 درصدی تحویل بگیرید و با میانگین 3.5 درصدی تحویل دهد یا نرخ دلار در دولتش سه برابر رشد کند نه خواست آقای روحانی بود که در زمان خداحافظی با سمت خود نرخ تورم 42 درصد بشود و دلار 25 هزار تومان باشد.