برچسب

"انواع ناودانی"

تفاوت نبشی و ناودانی | شباهت نبشی و ناودانی
 فرق بین نبشی و ناودانی چیست؟ تفاوت نبشی و ناودانی از لحاظ بال نیز به این صورت است که در نبشی امکان نامساوی بودن بال ها در نوعی از نبشی که به نبشی بال نامساوی معروف است وجود دارد ولیکن در ناودانی هیچ نوع طراحی برای داشتن بالهای نا مساوی وجود ندارد. لذا در بحث انواع نبشی، دو نوع بال نامساوی اشاره به این دارد که نوعی از نبشی با اندازه بال نابرابر به صورت استاندارد تولید می گردد.  
بررسی تفاوت ناودانی سبک و سنگین | وزن ناودانی سبک
ناودانی مقطع فولادی می باشد که از یک جان "web" و دو بال "Flanges" عمود بر آن تشکیل شده است. ناودانی شبیه به حرف انگلیسی U می باشد. این محصول در دو نوع سبک و سنگین دسته بندی میشود. ناودانی سبک از لحاظ وزنی نسبت به وزن درج شده در جدول اشتال کمتر می باشد اما ناودانی سنگین از لحاظ وزنی مطابق با وزن درج شده در جدول اشتال می باشد.
انواع ناودانی | فرآیند تولید ناودانی
ناودانی از پرکاربردترین پروفیل های صنعتی و ساختمانی می باشد که مقطع آن باز است و به شکل U  انگلیسی می باشد. ناودانی از نورد بیلت ساخته شده و جنس این بیلت ها از نوع فولاد کربنی است. سطح مقطع ناودانی فولادی از دو بال عمودی و یک جان به صورت افقی تشکیل شده است. زاویه های داخلی این پروفیل حالت گردی دارد.  
جدول اشتال ناودانی | وزن ناودانی
ناودانی یک پروفیل فولادی است که از نظر شکل هندسی شبیه U انگلیسی می باشد. سطح مقطع ناودانی از یک جان به صورت افقی و دو بال به صورت عمودی تشکیل شده است. ناودانی استاندارد های ویژه ای دارد که با توجه به اینکه نبشی و ناودانی همچنین تیرآهن و ناودانی همیشه در کنار هم ذکر می شوند، استاندارد های مشترکی نیز در این محصولات مورد استناد قرار میگیرد. برای ناودانی دو استاندارد ابعادی UPE و UPN وجود دارد که UPN یا همان UNP کاربردهای صنعتی زیادی دارد.