برچسب

"بازار شادآباد تهران"

در بازار آهن ایران چه خبر است | 16 مرداد ماه 99 | تحلیل بازار آهن ایران
به گزارش مدیران آهن: در روز گذشته تقریبا سیصد و ده میلیارد تومان مقاطع طویل فولادی در بورس کالا معامله شد. بر طبق آمار منتشر شده از منابع رسمی فولاد کشور روز چهارشنبه سی و شش هزار و سیصد و هشتاد و هشت تن مقاطع فولادی طویل از طریق بورس کالا عرضه گردید.
بورس کالا و عدم قیمت گذاری دستوری تنها راه نجات بازار آهن
به گزارش مدیران آهن: محمدرضا زهره وند در گفتگویی در خصوص عرضه کردن کلیه محصولات فولادی در بورس کالا سخن گفت و حمایت از این تصمیم را یک راهکار زیربنایی و اساسی برای معتدل کردن بازار آهن و فولاد اعلام نمود.
در بازار آهن ایران چه خبر است | 2 شهریور ماه 99 | تحلیل بازار آهن ایران
به گزارش مدیران آهن: به هر صورت از ماه پر حرارت مرداد عبور کردیم و در این میان بازار آهن نیز از طبیعت این ماه پیروی کرد و در پایان، حرارت سوزنده بازار فروکش کرد.
در بازار آهن ایران چه خبر است | 4 شهریور ماه 99 | تحلیل بازار آهن ایران
به گزارش مدیران آهن: بررسی تغییرات قیمت محصولات فولادی در مقایسه با نرخ ارز نشان می دهد در مرداد ماه رفتار قیمت آهن با رفتار نرخ ارز در تناقض با یکدیگر بوده اند. این موضوع را می توان در استقلال قیمت آهن و فولاد از نرخ ارز جستجو نمود.
در بازار آهن ایران چه خبر است | 20 شهریور ماه 99 | تحلیل بازار آهن ایران
به گزارش مدیران آهن: در این روزها که بازار در نوسانات قیمتی به سر میبرد پیش بینی قیمت آهن آلات مشکلترین کار ممکن شده است.