برچسب

"صنعت فولاد"

1 2 3 4 5 6 ... 14


نمره مردودی وزارت صنعت در حوزه فولاد
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: صنعت فولاد در انحصار افراد خاص با تصمیم گیری های پنهانی و در سایه ی رانت های ویژه است و این افراد مایل به فعالیت شفاف و روشن این صنعت نیستند. سعید عمرانی، صنعت فولاد را در چنگال انحصار برخی نهادهای حقیقی و حقوقی دانست و افزود: این انحصار رانت زیادی برای عده ای ایجاد کرده است.
افزایش سه برابری فولاد در تمام دنیا
ظاهرا یک حباب در سهام فولاد در حال شکل گیری است. بیماری کرونا صنعت فولاد کشور را در بهار سال گذشته به زانو در آورد و تولیدکنندگان را مجبور به توقیف تولید کرد. اما با احیای مجدد اقتصاد کارخانه ها به کندی شروع به تولید کردند و این امر باعث کمبود گسترده فولاد شد. بازگشایی اقتصاد رونق فولاد را فوق العاده تحریک کرده است.  
آرامش بازار آهن در گرو شرایط سیاسی
با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400، رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران، پیش بینی بازار آهن و فولاد کشور را در سال 1400 امکان پذیر ندانست و در این زمینه بیان کرد: دولت باید با تدوین و اتخاذ سیاست های انبساطی و صادراتی در بخش آهن و فولاد، تعدیل قیمت بازار و هم چنین مصرف داخلی را فراهم کند.  
جایگاه ایران در صنعت فولاد
قبل از آن که با آمار و ارقام به سراغ دنیای فولاد برویم و سپس به بررسی وضعیت ایران در جهان فولاد بپردازیم ابتدا کمی در مورد اهمیت فولاد و کاربردهای متعدد و متنوعش در صنایع مختلف صحبت می‌کنیم. به دلیل آنکه فولاد مهمترین ماده موردنیاز صنایع مختلف است به یکی از پایه های اساسی صنعتی شدن جامعه تبدیل شده و از این رو میزان صنعتی شدن جامعه با مصرف فولاد رابطه مستقیم دارد. کشورهای صنعتی نظیر چین، ژاپن، آمریکا و آلمان، هم سهم تولید و هم سهم مصرف بالایی از بازار جهانی فولاد را به خود اختصاص ‌داده‌اند.  
1 2 3 4 5 6 ... 14