برچسب

"واردات آهن"

حذف ممنوعیت واردات قراضه به چین
فضای بازار قراضه آهن به علت اقدام چین برای اجرای استاندارد های جدید واردات قراضه در سطح جهان بهم ریخته است، چرا که این استانداردها، چین را یک قدم به واردات قراضه آهن نزدیکتر می کند. براساس تصمیمات جدید دولت چین از ابتدای سال 2021 ضایعات آهنی تحت عنوان "مواد بازیافتی فولاد و آهن " قرار خواهد گرفت.  
نقشه راه صادرات فولاد در 2021
تحلیلگر ارشد بین المللی صنایع معدنی، کیوان جعفری طهرانی، چشم انداز صادرات فولاد را باید از زاویه بازار جهانی رصد کرد. بازیگرانی که مصرف بالایی دارند یا سرمایه گذاری هنگفتی برای تولید فولاد رقم زده اند، می توانند برعرضه و تقاضای بازار فولاد تاثیر گذار باشند.
بازار آهن قراضه تحت سلطه مافیا
با توجه به اینکه بازار قراضه، توسط چند شخصیت ابرقدرت اداره می‌شود، معاون اجرایی تولید کنندگان فولاد کشور گفت: تولید فولاد در کشور احتیاج فراوانی به قراضه دارد که با وجود راهکارهایی می‌توان این نیاز را برطرف و برای واردات قراضه به کشور، اقدامات لازم را انجام داد.