شرکت مدیران آهن

66

میلگرد آجدار - سیرجان حدید جنوب - سایز:20 - A3 - کارخانه

۶۵۰۰ تومان
۳۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۸:۰۴
66

میلگرد آجدار - سیرجان حدید جنوب - سایز:18 - A3 - کارخانه

۶۵۰۰ تومان
۳۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۸:۰۴
66

میلگرد آجدار - سیرجان حدید جنوب - سایز:16 - A3 - کارخانه

۶۵۰۰ تومان
۳۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۸:۰۴
66

میلگرد آجدار - سیرجان حدید جنوب - سایز:14 - A3 - کارخانه

۶۵۰۰ تومان
۳۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۸:۰۴
66

میلگرد آجدار - سیرجان حدید جنوب - سایز:12 - A3 - کارخانه

۶۵۵۰ تومان
۳۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۸:۰۴
66

میلگرد آجدار - سیرجان حدید جنوب - سایز:10 - A2 - کارخانه

۶۶۰۰ تومان
۳۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۸:۰۴
66

میلگرد آجدار - سیرجان حدید جنوب - سایز:8 - A2 - کارخانه

۶۶۵۰ تومان
۳۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۸:۰۴
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:36 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:32 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:28 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:25 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:22 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:20 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:18 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:16 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:14 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:12 - A4

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:32 - A3

۶۷۰۰ تومان
۲۵۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:28 - A3

۶۷۰۰ تومان
۲۵۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
66

میلگرد آجدار - ذوب آهن اصفهان-کارخانه - سایز:25 - A3

تماس بگیرید
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲:۳۶:۵۳
ورق سیاه
فولاد مبارکه
قیمت ۱۰۰۰۰۰ ریال ۹۸۵۰۰ ریال
ضخامت: ۳.۳
عرض: ۱۲۶.۵
ورق روغنی
فولاد مبارکه st14 تک رول
قیمت ۱۵۵۰۰۰ ریال ۱۵۴۰۰۰ ریال
ضخامت: ۱
عرض: ۱۱۴
ورق روغنی
فولاد مبارکه st12
قیمت ۱۵۵۰۰۰ ریال ۱۵۴۰۰۰ ریال
ضخامت: ۱
عرض: ۱۱۳
ورق سیاه st37
فولاد مبارکه
قیمت ۹۰۰۰۰ ریال ۸۷۰۰۰ ریال
عرض: ۱۵۰۰
ضخامت: ۸
پروفیل
قیمت ۹۲۵۰۰ ریال ۸۹۰۰۰ ریال
سایز: ۱۰۰*۱۰۰
ضخامت: ۲
محصولات
پرفروش
قوطی پروفیل نبشی ناودانی
علی قیصری
مدیرفروش
میلگرد تیرآهن
فاطیما محبی
کارشناس فروش
ورق
نیلوفر علی اکبری
کارشناس فروش
ورق
رها معتمد
کارشناس فروش
قوطی پروفیل میلگرد تیرآهن
زهرا شیخی
کارشناس فروش
مقالات