شرکت مدیران آهن

ورق رنگی
فولاد مبارکه
قیمت ۱۳۹۰۰۰ ریال ۱۳۸۰۰۰ ریال
ضخامت: ۵۰
عرض: ۱.۲۵
رنگ: قرمز
مقدار: ۱ ظرفیت
ورق سیاه
فولاد مبارکه
قیمت ۱۰۰۰۰۰ ریال ۹۸۵۰۰ ریال
ضخامت: ۳.۳
عرض: ۱۲۶.۵
ورق روغنی
فولاد مبارکه st14 تک رول
قیمت ۱۵۵۰۰۰ ریال ۱۵۴۰۰۰ ریال
ضخامت: ۱
عرض: ۱۱۴
ورق روغنی
فولاد مبارکه st12
قیمت ۱۵۵۰۰۰ ریال ۱۵۴۰۰۰ ریال
ضخامت: ۱
عرض: ۱۱۳
ورق سیاه st37
فولاد مبارکه
قیمت ۹۰۰۰۰ ریال ۸۷۰۰۰ ریال
عرض: ۱۵۰۰
ضخامت: ۸
محصولات
پرفروش
قوطی پروفیل نبشی ناودانی
علی قیصری
مدیرفروش
میلگرد تیرآهن
فاطیما محبی
کارشناس فروش
ورق
نیلوفر علی اکبری
کارشناس فروش
ورق
رها معتمد
کارشناس فروش
قوطی پروفیل میلگرد تیرآهن
زهرا شیخی
کارشناس فروش
مقالات