MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

نحوه اجرا و پیاده سازی میلگرد بستر

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>وظیفه عمده میلگرد بستر، تقویت سازه به ویژه دیوار در برابر نیروهای لرزه ای می باشد. زمانی که به دیوار نیروهای کششی وارد می شود، میلگردهای بستر به عنوان عضو کششی به دیوار کمک کرده و نمی گذارد خم شود یا فرو بریزد. از این رو، سوالی که برای اکثر خوانندگان عزیز پیش می آید این است که نحوه اجرای میلگرد بستر چگونه است؟ تا چه اندازه باید از متریال استفاده کرد؟ از همین رو تصمیم گرفته شد این مقاله از مدیران آهن به این موضوع اختصاص داده شود.</p>

<h2><span style="font-size: 18pt;">روش اجرای میلگرد بستر</span></h2> <ol> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">تعیین سایز کلاف که بر اساس نقشه 4 یا 6 میلی متر می باشد.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">تعیین عرض میلگرد بستر مطابق با دیواری که قرار است ساخته شود.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">در این مرحله، محل جاگذاری میلگرد مشخص می شود که غالبا فاصله 40 سانتی متر دارند.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">حالا باید محل های جایگذاری را علامت گذاری کرد. اگر اسکلت از نوع بتنی بود، در آن صورت با استفاده از رولپلاک پلیت ها را به آن وصل کرد و با جوشکاری بست ها را به آن وصل کرد.&nbsp;</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">در صورتیکه عرض دیوار از 4 متر تجاوز کرد، از وال پست باید استفاده کرد. به این منظور، بست را با جوشکاری یا میخ به ستون وصل می کنند.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">اگر دیوار از نوع چینی بود، وقتی به محل مشخص جایگذاری میلگردها رسیدیم، پس از قرار دادن آنها، 20 سانتی متر آخر کار را به اندازه 90 درجه باید خم کنیم.&nbsp;</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">در این مرحله باید ملات را حداقل با اندازه 1.5 سانتی متر روی میلگردها بکشیم.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">این کار را تا آخر ادامه می دهیم تا دیوار ساخته شود. در نهایت، دیوار را با پشم سنگ می پوشانید.</p> </li> </ol> <h2><span style="font-size: 18pt;">نحوه اجرای میلگرد بستر در اسکلت بتنی</span></h2> <p dir="rtl">برای اجرای میلگرد بستر در اسکلت بتنی دو روش وجود دارد:</p> <ol> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">نصب پلیت قبل از بتن ریزی و جوشکاری آن به بست</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">متصل کردن بست به المان بتنی</p> </li> </ol> <h2><span style="font-size: 18pt;">ضوابط اجرای میلگرد بستر</span></h2> <p dir="rtl">برای پیاده سازی میلگرد بستر، یک سری ضوابط وجود دارد که در آیین نامه ها و مقررات ملی تدوین شده است. اهمیت اجرای صحیح میلگرد بستر برای این است که دیوارها را در برابر نیروهای لرزه ای مستحکم می کند ولی در صورتی که با شرایط زیر اجرا شود:</p> <p dir="rtl">فاصله میلگرد بستر با میلگرد بستر دیگری نهایتا باید 1 متر باشد.&nbsp;</p> <p dir="rtl">حداقل قطر میلگرد باید برابر با 4 میلی متر و از نوع آجدار باشد.</p> <p dir="rtl">عرض بلوک منهای 3 سانتی متر تعیین می شود.</p> <p dir="rtl">فاصله استاندارد بین دو میلگرد آجدار 5.5 تا 15 سانتی متر است.&nbsp;</p> <p dir="rtl">فواصل اجرای میلگرد به صورت افقی نیابد بیشتر از 4 متر شود.</p> <p dir="rtl">ضخامت ملات نباید از 16 میلی متر بیشتر شود، در غیر این صورت امکان لرزش بلوک ها روی هم وجود دارد.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong>بر اساس پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان های در برابر زلزله ۲۸۰۰ ویرایش چهارم، در اجرای دیوارهای داخلی به خصوص در انواع سقف های دارای تیرچه یا تیر یا هر نوع سقف مختلط که در آنها تیری در راستای دیوار نباشد، مانند دیوارهای خارجی می توان رج انتهایی دیوار یا رج ماقبل آن را با میلگرد بستر یا بست مسلح کرد مانند تصویر زیر.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeLMFrfSyb8ixipDB25RWUBwjKJSjcUAdYvm9tgKU0CRl8_b6CtFlIBk9ZCsMYhldok8n1CwJZ-YUkU0zYQQp_S8naTDEYqb4X9pBflApHg-_jtKuQht7A0zODlrCpH5it_z1ZQW5-bobnCZJ6NQyGQ48YZ?key=is1lcD8tLywhIdaLpNWAeA" width="624" height="468"></p> <p dir="rtl">در صورت استفاده از میلگرد بستر از شاخک انتهایی آن برای اتصال دیوار به ستون در جهت خارج می توان استفاده کرد و نیازی نیست از نبشی یا ناودانی استفاده نمود.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeMugLecQgQpVZzTpal0q-vI-WgsX6ZK4Zewq-Xs-PJxz82ZBTWSfFRL356TO_vBlw9cNP_l5XNZvgFSMxlOp9DNY3zgab9IZTuEj_CwEHnRYOe5R5mLcprpGzsa_JUtRoL0V1k-a8u0xvo8wTfYKuklDvw?key=is1lcD8tLywhIdaLpNWAeA" width="624" height="468"></p> <p dir="rtl">دیوارهای بلوکی اجرا شده با ملات می تواند با استفاده از میلگرد خرپایی یا نردبانی و دیوارهای اجرا شده با ملات بستر نازک (ضخامت کمتر از 3 میلی متر) یا چسب های پلی اورتان با استفاده از بست های نازک فولادی منقطع یا پیوسته استفاده شود.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdNTOTtmuL3E7DAYf9eFECaq73p1FfaXbI5KJO3Q-mjvuJmAmhwUm69O5lzv4Yn2SwYjZQ4DK8HEHFSYW1rEVuwSp03mXBOZKBPfBLZpnL0E2o1CEJelYISSfrnhBh1bzLonHso5CajC397vTCbQpa8dE66?key=is1lcD8tLywhIdaLpNWAeA" width="624" height="468"></p> <h2><span style="font-size: 18pt;">مزایای استفاده از میلگرد بستر</span></h2> <p dir="rtl">آرماتور اتصال بستر برای بهبود عملکرد دیوارها است و این کار با با ایجاد مقاومت اضافی در برابر بارهای جانبی انجام می دهد.&nbsp; همچنین برای کاهش ریسک ترک در آجر استفاده می شود. معمولا آجرها بدون وجود میلگرد بستر در اثر لرزه یا نیروهای کششی ممکن است دچار ترک شود.</p> <p dir="rtl">علاوه بر این، استفاده از میلگرد بستر مزایای زیر را به دنبال دارد:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">افزایش ایمنی و دوام سازه</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">قیمت مناسب</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">جدا کردن دیوارها از هم</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">اتصال دیوارهای متقاطع به یکدیگر</p> </li> </ul> <h2><span style="font-size: 14pt;">آیین نامه اجرای میلگرد بستر</span></h2> <p dir="rtl">مهم ترین آیین نامه اجرای میلگرد بستر در ایران،&nbsp; پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان های در برابر زلزله ۲۸۰۰ ویاریش چهارم می باشد.</p> <h2><strong>&nbsp;</strong><span style="font-size: 14pt;">الزامات اجرای میلگرد بستر</span></h2> <p dir="rtl">در استانداردهای ASTM آمریکا هم به ضوابط اجرا میلگرد نیز اشاره شده است که عبارتند از:</p> <p><span style="font-size: 14pt;">مصالح</span></p> <p dir="rtl">&nbsp;تقویت&zwnj;کننده&zwnj;های اتصال بستر معمولاً از فولاد ضد زنگ، فولاد گالوانیزه یا فولاد با روکش اپوکسی ساخته می&zwnj;شوند تا مقاومت در برابر خوردگی ایجاد کنند.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">اندازه سیم</span></p> <p dir="rtl">&nbsp;سیم مورد استفاده عموماً حداقل گیج 16 (قطر 1.5 میلی متر) و حداکثر 13 (قطر 2.5 میلی متر) است.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">فاصله</span></p> <p dir="rtl">آرماتورها بر اساس استانداردها با گیج 16 اینچ (400 میلی متر) در مرکز به صورت عمودی و 24 اینچ (600 میلی متر) در مرکز به صورت افقی قرار می گیرند.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">میزان گسترش میلگرد بستر</span></p> <p dir="rtl">آرماتورهای اتصال بستر باید حداقل 24 اینچ (600 میلی متر) فراتر از دهانه ها و انتهای دیوارها بر اساس استاندارد گسترش یابد.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">جایگذاری</span></p> <p dir="rtl">طبق استانداردها، آرماتورها باید در مرکز بستر ملات با پوشش ملات حداقل 5/8 اینچ (16 میلی متر) در بالا و پایین قرار گیرند.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">وصله های پوششی</span></p> <p dir="rtl">وصله های پوششی بین قطعات تقویت کننده مجاور باید حداقل 6 اینچ (150 میلی متر) در استاندارد باشد.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">استاندارد</span></p> <p dir="rtl">استانداردهای مورد نیاز برای روش میلگرد بستر عبارتند از ASTM A951. این استاندارد مشخصات لازم برای تقویت میلگردهای بستر است. همچنین استاندارد دیگری به اسم TMS 402/602 وجود دارد که الزامات آیین نامه ساختمان و مشخصات لازم برای سازه های بتنی را تعیین می کند.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">کلام آخر</span></p> <p dir="rtl">زمانی که دیوارها چیده می شوند برای جلوگیری از فرو ریختن و بارهای کششی وارده، از میلگرد بستر استفاده می شود که به صورت افقی روی دیوار کشیده می شود. حداقل قطر میلگرد بستر 4 میلی متر می باشد و فاصله میلگرد بستر با میلگرد بستر دیگری حداکثر 1 متر است. نحوه اجرای میلگرد باید به صورتی باشد که مقاومت کافی را ایجاد کند زیرا در صورت اجرای نادرست، امکان ترک خوردن آجر وجود دارد. برای اتصال میلگرد بستر نیز از ابزارهایی مانند گیره، بست، میخ یا پیچ استفاده می شود.</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱