MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

آنالیز میلگرد اصفهان

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>آنالیز میلگرد اصفهان GOST و DIN آلمان می باشد و به منظور اطمینان از استاندارد تعیین شده در هر بخش صنعتی قسمتی به عنوان کنترل کیفیت برای میلگردها موجود است.اولین کارخانه تولید کننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصولات طویل در خاورمیانه، رکت ذوب آهن اصفهان می باشد که با ظرفیت 3 میلیون و 600 هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی تولید می کند.&nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آنالیز میلگرد ذوب آهن اصفهان" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617455429127.jpg" alt="آنالیز میلگرد ذوب آهن اصفهان" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت میلگرد اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" target="_blank" >قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>بخش کنترل کیفیت به منظور بررسی آماری و تشخیص مشکلات و انحرافات یکسری ابزارها و نمودارهایی را در اختیار دارد. این ابزارها شامل هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار یا چارت های کنترلی و... می باشد. میلگرد های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به صورت ساده یا&nbsp; آجدار در دو نوع دوکی و یکنواخت مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3132 به بازار عرضه می گردند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="بهترین نوع میلگرد در بازار آهن ایران" href="https://www.modiranahan.com/article/197/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">بهترین نوع میلگرد در بازار آهن ایران</a></p> </blockquote> <h2>استاندارد میلگرد اصفهان</h2> <p>شکوفایی هر واحد تولیدی به شرایط تولید و انتخاب استاندارد مناسب آن بستگی دارد. استانداردهای مورد استفاده کارخانه ذوب آهن اصفهان بر گرفته از استاندارد GOST شوروی سابق و DIN آلمان می باشد.</p> <table class="table1200" style="height: 348px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 116px; text-align: center;" rowspan="2" width="115"> <p><strong>طبقه&zwnj;بندی</strong></p> </td> <td style="height: 116px; text-align: center;" rowspan="2" width="96"> <p><strong>علامت مشخصه</strong></p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" colspan="3" width="263"> <p><strong>استاندارد های معادل</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p><strong>GOST 5781</strong></p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p><strong>ASTM A615</strong></p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="95"> <p><strong>JIS G3112</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="115"> <p>میلگرد ساده</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="96"> <p>س 240</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p>AI</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p>-</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="95"> <p>SR 24</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="115"> <p>میلگرد آجدار مارپیچ</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="96"> <p>آج 340</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p>AII</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p>G40</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="95"> <p>SD 35</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="115"> <p>میلگرد آجدار جناقی</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="96"> <p>آج 400</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p>AIII</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p>G60</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="95"> <p>SD 40</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="115"> <p>میلگرد اجدار مرکب</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="96"> <p>آج 500</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p>-</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="84"> <p>G75</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="95"> <p>SD 50</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 1 &ndash; استاندارد میلگرد ذوب آهن</p> <p>حکومت ایران در سال 1344 با یکی از شرکت های روسی به نام تیاژپروم اکسپورت توافقی برای ساخت کارخانه اصفهان منعقد نمودند. از زمان انتقاد قرارداد تا بهره&zwnj;برداری حدود 5 سال به طور مداوم طول کشید، گرچه در این دوران سهل انگاری هایی رخ داد. سرانجام در سال 1351 به راه&zwnj;اندازی بخش های فولادسازی پرداخته که ظرفیت 550 هزارتنی را در سال را پوشش داد. به همین علت در ابتدای تاسیس کارخانه ذوب آهن اصفهان، میلگرد های تولید طبق استاندارد روسی <a href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/GOST-2590_1988.pdf" rel="nofollow">2590 GOST</a> تولید می شدند.</p> <p>به طور کلی فولاد به دو دسته، فولاد ساختمانی و فولادهای کیفی و کم تقسیم می شوند. ترکیب شیمیایی فولادهای ساختمانی و نیز مقدار کربن معادل آن ها در ارتباط با جوش پذیری در جدول زیر آمده است. مقاومت کششی، تنش تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی و شرایط آزمون خمش سرد میلگردهای ساده و آجدار می بایستی با مندرجات جدول مطابقت داشته باشد. بروی سطح خارجی میلگرد ذوب آهن که تحت آزمون خمش سرد قرار گرفته نبایستی هیچ گونه ترک، شکستگی و سایر عیوب پس از انجام ایجاد گردد.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="114"> <p><strong>طبقه&zwnj;بندی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="96"> <p><strong>علامت مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="6" width="402"> <p><strong>درصد ترکیب شیمیایی عناصر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="60"> <p><strong>حداکثر کربن معادل %</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="60"> <p><strong>کربن C</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p><strong>سیلیسیم Si</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p><strong>منگنز Mn</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p><strong>فسفر P</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p><strong>گوگرد S</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p><strong>نیتروژن N</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="114"> <p>میلگرد ساده</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>س 240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>0.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.81</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.055</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.055</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="114"> <p>میلگرد آجدار مارپیچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>آج 340</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>0.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>1.36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>آج &nbsp;350</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>0.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>1.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.014</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.51</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="114"> <p>میلگرد آجدار جناقی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>آج 400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>0.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>1.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>آج 420</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>0.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>1.56</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.014</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="114"> <p>میلگرد اجدار مرکب</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>آج 500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.43</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>0.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>1.88</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>آج 520</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>0.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>1.88</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>0.014</p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p>0.61</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 2 &ndash; ترکیب شیمیایی میلگرد ذوب آهن</p> <p>ترکیب شیمیایی فولادهای کیفی و نیز کربن معادل آن ها در ارتباط با جوش پذیری فولاد بسیار مؤثر است. کلیه محصولات گرم نورد شده تولیدی ذوب آهن اصفهان مطابق با استانداردها تولید می گردد.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="معرفی کارخانه ذوب آهن اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/article/13/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">معرفی کارخانه ذوب آهن اصفهان</a></p> </blockquote> <h2>وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان</h2> <p>اصولا میلگرد ذوب آهن دارای اوزان استاندارد می باشد که دیگر کارخانه های تولیدی، میلگرد خود را مطابق با وزن میلگرد ذوب آهن تولید می کنند.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" rowspan="2" width="94"> <p><strong>سایز میگرد ذوب آهن</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" rowspan="2" width="116"> <p><strong>رواداری قطر(ساده و آج یکنواخت) mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" rowspan="2" width="86"> <p><strong>وزن میلگرد ذوب آهن</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 186px;" colspan="2" width="178"> <p><strong>رواداری وزن %</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 93px;" width="89"> <p><strong>میلگرد ساده</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 93px;" width="89"> <p><strong>میلگرد اجدار</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" rowspan="7" width="116"> <p>+0.3</p> <p>-0.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>0.395</p> </td> <td style="text-align: center; width: 93px;" width="89"> <p>-+7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 93px;" width="89"> <p>-+8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>0.616</p> </td> <td style="text-align: center; width: 93px;" rowspan="8" width="89"> <p>-+5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 93px;" rowspan="2" width="89"> <p>-+6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>0.888</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>1.21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 93px;" rowspan="6" width="89"> <p>-+5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>1.58</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>2.47</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" rowspan="2" width="116"> <p>+0.4</p> <p>-0.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>2.98</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>3.85</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" rowspan="3" width="116"> <p>+0.4</p> <p>-0.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>4.83</p> </td> <td style="text-align: center; width: 93px;" rowspan="3" width="89"> <p>-+4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 93px;" rowspan="3" width="89"> <p>-+4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>6.31</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="94"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center; width: 90px;" width="86"> <p>7.99</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 3- مشخصات ابعادی و وزن میلگرد ذوب آهن</p> <p>جرم مخصوص فولاد در محاسبات وزن معادل 7.85 گرم بر سانتی&zwnj;متر مکعب در نظر گرفته شده است.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://www.modiranahan.com/article/2879/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" rel="nofollow">کاربرد کوره القایی در صنعت</a></span></p> </blockquote> <h2>شکل ظاهری میلگرد اصفهان</h2> <ul> <li>به طور کلی میلگرد ذوب آهن در انواع گوناگون تولید می گردد. این محصول در چهار گروه A1 تا A4 شناخته می شوند. میلگرد A1 آجدار نیست و از آن با عنوان میلگرد ساده یاد می شود و معمولا برای عملیات جوشکاری و خمکاری مناسب است.</li> <li>میلگرد های آجدار گروه A2 جز میلگردهای نیمه سخت می باشد که کم بودن کربن در این میلگرد ها قابلیت خم پذیری آن را افزایش می دهد. اصولا این میلگرد ها در ساخت خاموت استفاده می گردد. تنش سیلان و تنش گسیختگی میلگرد آجدار A2 به ترتیب 3000 و 5000 کیلوگرم بر سانتی&zwnj;متر مربع است.</li> <li>میلگرد آجدار A3 نیز مانند A2 جز میلگردهای نیمه سخت است. آج های این میلگرد به صورت جناغی یا هفت هشتی است و نسبت به گروه A2 مقاومت بالاتری دارد. میلگرد A3 به عنوان میلگرد طولی قابل استفاده است. تنش سیلان و تنش گسیختگی میلگرد A3 &nbsp;به ترتیب 4000 و 6000 کیلوگرم بر سانتی&zwnj;متر مربع است. عملیات جوشکاری روی میلگرد A2 و A3 مجاز نمی باشد.</li> <li>میلگرد آجدار A4 از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج های آن به صورت مرکب می باشد همین شکل ظاهری آج های ان موجب تمایز این میلگردها از سایر رده ها شده است. سازه های ساخته شده توسط میلگرد A4 سبک&zwnj;تر و مستحکم تر بوده و از این رو قیمت میلگرد A4 نسبت به سایر میلگرد ها بیشتر است.</li> </ul> <p>در صورتی که میلگرد ذوب اصفهان میزان کربن آن 0.51 درصد باشد میلگرد قابلیت جوش پذیری دارد.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="110"> <p><strong>طبقه&zwnj;بندی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="89"> <p><strong>علامت مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="303"> <p><strong>آزمون کششی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="183"> <p><strong>ازمون خمش سرد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p><strong>حداقل تنش تسلیم</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p><strong>حداقل مقاومت کششی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p><strong>حداقل ازدیاد طول نسبی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="87"> <p><strong>زاویه خمش</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p><strong>قطر فک خمش</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="110"> <p>آج دار مارپیچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>آج 340</p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>d2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="110"> <p>آج دار جناغی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>آج 400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>d2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="110"> <p>آج دار مرکب</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>آج500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>d2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 4 - مشخصات مکانیکی میلگرد ذوب آهن</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="کارخانه های تولید کننده میلگرد در ایران" href="https://www.modiranahan.com/article/216/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">کارخانه های تولید کننده میلگرد در ایران</a></p> </blockquote> <h2>طول میلگرد ذوب آهن</h2> <p>طول استاندارد میلگرد اصفهان با رواداری های مربوط بایستی مطابق جدول زیر باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="119"> <p><strong>طول استاندارد (متر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="119"> <p><strong>حداکثر رواداری (میلی&zwnj;متر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="7" width="316"> <p>+40</p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="122"> <p>+70</p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="115"> <p>+120</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 5 - مشخصات طول میلگرد ذوب آهن</p> <p>انحنای موضعی میلگرد نباید از 6 میلی&zwnj;متر در هر طول و انحنای کل شاخه نبایستی از حاصلضرب طول شاخه در انحنای موضعی تجاوز نماید. سطح میلگرد بایستی فاقد هرگونه عیوب مضر مانند ترک، پوسته، تارخوردگی، فرورفتگی، برجستگی باشد.</p> <h2><a title="هر بندیل میلگرد چند شاخه است؟ وزن هر بندیل میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/237/%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">بسته بندی میلگرد اصفهان</a></h2> <p>میلگرد ذوب آهن اصفهان توسط بندیل بسته بندی می شود که ه بندیل از 5 تسمه و سه حلقه خاموت تشکیل گردیده است. همچنین بروی بسته بندی میلگرد ذوب دو عدد پلاک درج شده است که یکی از پلاک ها به یکی از تسمه ها و دیگری به انتهای یک شاخه متصل می گردد. اطلاعات درج شده بروی این پلاک شامل کارگاه نورد، سایز، مارک، شماره ذوب، شماره بسته، طول و وزن بسته، تاریخ تولید، آرم استاندارد ایران و آرم ذوب آهن می باشد و در سمت دیگر شامل آرم ذوب آهن اصفهان، علامت استاندارد ایران، آدرس سایت ذوب آهن و عبارت MADIN IN IRAN می باشد. علامت درج شده بروی میلگرد ذوب آهن اصفهان ESCO می باشد.</p> <p>شما همواره به منظور مطلع شدن از قیمت روز میلگرد ذوبی می توانید با کارشناسان ارشد میلگرد مدیران آهن با شماره <a href="tel:03134155">03134155</a> تماس حاصل فرمایید. &nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲