MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت ناودانی اروپا

محاسبه وزن ناودانی
kg۰
قیمت ناودانی اروپا
قیمت ناودانی اروپا
تاریخ به روز رسانی: ۲۰ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزمحل بارگیریحالتقیمتنمودار
ناودانی ۸ اروپا۸انبار تهران۱۲ متری۳۳,۲۰۰
ناودانی ۱۰ اروپا۱۰انبار تهران۱۲ متری۳۲,۷۰۰
ناودانی ۱۲ اروپا۱۲انبار تهران۱۲ متری۳۳,۲۰۰
ناودانی ۱۴ اروپا۱۴انبار تهران۱۲ متری۳۲,۷۰۰
ناودانی ۱۶ اروپا۱۶انبار تهران۱۲ متری۳۲,۷۰۰
ناودانی ۱۸ اروپا۱۸انبار تهران۱۲ متری۴۰,۲۰۰
ناودانی ۲۰ اروپا۲۰انبار تهران۱۲ متری۳۲,۲۰۰
ناودانی ۲۲ اروپا۲۲انبار تهران۱۲ متری۴۰,۲۰۰
ناودانی ۲۴ اروپا۲۴انبار تهران۱۲ متری۳۳,۷۰۰
ناودانی ۲۶ اروپا۲۶انبار تهران۱۲ متری۵۶,۷۰۰
ناودانی ۲۸ اروپا۲۸انبار تهران۱۲ متری۵۶,۷۰۰
ناودانی ۳۰ اروپا۳۰انبار تهران۱۲ متری۷۰,۵۰۰
ناودانی ۳۲ اروپا۳۲انبار تهران۱۲ متری
تماس
ناودانی ۳۵ اروپا۳۵انبار تهران۱۲ متری
تماس
ناودانی ۴۰ اروپا۴۰انبار تهران۱۲ متری
تماس

<h2>قیمت ناودانی</h2> <p>ناودانی یک مقطع فولادی است که در دسته پروفیل های باز قرار دارد. هر ناودانی مقطعی به شکل حرف U انگلیسی دارد و از دو بال و یک جان تشکیل شده است. ناودانی ها را به گونه های مختلف می توان تقسیم بندی کرد که یکی از آن ها از نظر وزنی ست. وزن ناودانی ها به صورت استاندارد در جدولی به نام جدول اشتال آورده شده است. اگر ناودانی وزنی برابر با اعداد ذکر شده در جدول اشتال داشته باشد به آن ناودانی سنگین گفته می شود و اگر وزن ناودانی از جدول اشتال کمتر باشد جز ناودانی سبک محسوب می شود. ناودانی که به عنوان ناودانی اروپایی در بازار شناخته می شود جز ناودانی های سنگین است و وزن آن دقیقا با وزن مندرج در <a href="https://www.modiranahan.com/article/300/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">جدول اشتال ناودانی</a> مطابقت دارد. بارزترین مشخصه ناودانی های اروپایی یا UNP وزن بیشتر آن نسبت به سایر ناودانی و از جمله ناودانی های ایرانی ست. چرا که در ایران اغلب ناودانی به صورت سبک تولید می شود. ضخامت ناودانی های اروپایی از ناودانی های ایرانی بیشتر است و سایز آن ها نیز از ۴۰ شروع شده و تا ۴۰۰ میلیمتر متغیر است. به دلیل سنگین وزن بودن، قیمت ناودانی اروپایی نیز بالاتر است و از آن در پروژه های صنعتی و ساختمانی بزرگ بیشتر استفاده می شود. از کاربردهای ناودانی اروپایی می توان به استفاده در ستون ها، ساخت خرپا، استفاده در تیر و بادبند ساختمان اشاره کرد.&nbsp;</p>

<h2>قیمت ناودانی</h2> <p>ناودانی یک مقطع فولادی است که در دسته پروفیل های باز قرار دارد. هر ناودانی مقطعی به شکل حرف U انگلیسی دارد و از دو بال و یک جان تشکیل شده است. ناودانی ها را به گونه های مختلف می توان تقسیم بندی کرد که یکی از آن ها از نظر وزنی ست. وزن ناودانی ها به صورت استاندارد در جدولی به نام جدول اشتال آورده شده است. اگر ناودانی وزنی برابر با اعداد ذکر شده در جدول اشتال داشته باشد به آن ناودانی سنگین گفته می شود و اگر وزن ناودانی از جدول اشتال کمتر باشد جز ناودانی سبک محسوب می شود. ناودانی که به عنوان ناودانی اروپایی در بازار شناخته می شود جز ناودانی های سنگین است و وزن آن دقیقا با وزن مندرج در <a href="https://www.modiranahan.com/article/300/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">جدول اشتال ناودانی</a> مطابقت دارد. بارزترین مشخصه ناودانی های اروپایی یا UNP وزن بیشتر آن نسبت به سایر ناودانی و از جمله ناودانی های ایرانی ست. چرا که در ایران اغلب ناودانی به صورت سبک تولید می شود. ضخامت ناودانی های اروپایی از ناودانی های ایرانی بیشتر است و سایز آن ها نیز از ۴۰ شروع شده و تا ۴۰۰ میلیمتر متغیر است. به دلیل سنگین وزن بودن، قیمت ناودانی اروپایی نیز بالاتر است و از آن در پروژه های صنعتی و ساختمانی بزرگ بیشتر استفاده می شود. از کاربردهای ناودانی اروپایی می توان به استفاده در ستون ها، ساخت خرپا، استفاده در تیر و بادبند ساختمان اشاره کرد.&nbsp;</p>
۱ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">چگونه از مدیران آهن اروپایی مورد نیاز خود را خریداری کنم؟</span></h2>
+
<p><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">با مشاهده قیمت به روز شده ی ناودانی اروپا در سایت&zwnj;&zwnj;، با شماره</span><span dir="LTR" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">&nbsp;<a style="-webkit-tap-highlight-color: transparent;" href="tel:03134155">34155-031</a>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">جهت ارتباط با کارشناسان ما در بخش فروش ناودانی، تماس حاصل فرمایید</span><span dir="LTR" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">.</span></p>
۲ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">روند ارسال ناودانی اروپا خریداری شده به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>پس از ارسالِ پیش&zwnj;فاکتور و تایید آن، ناودانی &nbsp;شما بارگیری و به محل مورد نظر ارسال می&zwnj;شود.</p>
۳ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا قیمت&zwnj; ناودانی اروپایی در سایت مدیران آهن به&zwnj;روز است؟</span></h2>
+
<p><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">بله، کلیه قیمت های سایت از جمله قیمت&zwnj; ناودانی به روز هستند. شما میتوانید قیمت ناودانی8 اروپا، قیمت ناودانی اروپا ، قیمت ناودانی ، قیمت ناودانی 12 ، قیمت ناودانی 16 اروپا ، قیمت ناودانی گالوانیزه، قیمت ناودانی سنگین اروپا و ... را مشاهده کنید و جهت خرید ناودانی اروپا با مشاوران ما تماس بگیرید</span><span dir="LTR" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">.</span></p>
۴ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">بارگیری ناودانی اروپا &nbsp;در چه محلی انجام می شود؟</span></h2>
+
<p>ناودانی اروپایی بسته به مقصد، از انبارهای اصفهان یا &nbsp;بارگیری می گردد. در مواردی نیز بارگیری ناودانی اروپا مستقیما از درب کارخانه انجام می گردد.</p>
۵ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا بارگیری ناودانی اروپایی بدون واسطه از تولیدات کارخانه انجام میشود؟</span></h2>
+
<p>بله، مدیران آهن با اکثر تولیدکننده&zwnj;های ناودانی از جمله اروپایی، شکفته &nbsp;و فایکو در ارتباط می باشد و سفارش شما از انبار یا کارخانه بارگیری و ارسال می&zwnj;شود.</p>
۶ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">قیمت&zwnj; ناودانی اروپایی &nbsp;ثبت شده در سایت با ارزش افزوده محاسبه می&zwnj;شود؟</span></h2>
+
<p><span dir="LTR" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;"><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">.بله ارزش افزوده زیرمجموعه ای از قیمتِ ناودانی اروپایی ثبت شده در سایت می باشد</span></span></p>
۷ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">کدام شرکت&zwnj;های حمل و نقل، طرف قرارداد مدیران آهن هستند؟</span></h2>
+
<p>دو&nbsp;<a href="https://www.karkhe.org/" rel="nofollow">شرکت حمل و نقل کرخه ترابر سپاهان</a>&nbsp;و سریع صفاهان، ناودانی اروپا &nbsp;شما را در کمترین زمان ممکن و با تضمین کیفیت و سلامت به مقصد می&zwnj;رسانند.</p>
۸ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">هزینه حمل و نقل ناودانی اروپایی به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p dir="RTL" style="text-align: justify; background: #EFEFEF; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">بسته به میزان درخواست، وزن محصول، نوع ماشین، مقصد و ... متفاوت است و طبق تعرفه سازمان حمل و نقل کشور محاسبه می&zwnj;شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">. &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
۹ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">مدت&zwnj;زمان ارسال ناودانی اروپایی و تحویل به مشتری به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">بسته به نوع سفارش، بین یک تا سه روز کاری محصول به دست مشتری می&zwnj;رسد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">.</span></p>
۱۰ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا مدیران آهن جهت خرید ناودانی ، مشاوره رایگان ارائه می دهد؟</span></h2>
+
<p><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">شرکت مدیران آهن بر اساس اخبار و اطلاعات جدید، در خصوص خرید یا فروش ناودانی اروپایی ، به متقاضیان به طور رایگان راهکار ارائه می دهد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">.</span></p>