MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

تیرآهن هاش چیست؟ روش تولید انواع هاش

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۳
مدت مطالعه: دقیقه

<p>تیرآهن هاش، یکی دیگر از انواع تیرآهن است که به علت تفاوت در شکل بال های آن با سایر انواع تیرآهن فولادی، به نام بال پهن هم شناخته می شود؛ بال پهن فولادی، همانطور که از نامش پیداست، بال های عریض یا پهن تر از سایر انواع تیرآهن دارد. پس با توجه به عریض بودن بال های آن، سنگین تر از تیرآهن IPE هم می باشد. شکل تیرآهن IPB یا هاش، همانند H&nbsp; انگلیسی بوده و از عرض جان و بال یکسانی برخوردار است. تیرآهن های بال پهن تولیدی در ایران در ارتفاع 100 الی 1000 میلی متر تولید می شوند. البته با توجه به سفارش مشتری طول آن می تواند به صورت سفارشی تغییر کند.</p>

<blockquote> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 18pt;">معرفی تاریخچه تیرآهن هاش</span></h2> <p dir="rtl">تولید تیرآهن هاش برای اولین بار در شرکت bethlehem اتفاق افتاد و&nbsp; از آن زمان به عنوان یکی از محصولات مهم این شرکت معرفی و شناخته شد؛ زیرا تولید این تیرآهن تحول عظیمی در صنعت فولاد به دنبال داشت. استفاده از تیرآهن هاش به سال 1865 میلادی بر می گردد؛ دقیقا زمانی که تیرآهن مرغوب هاش در تورنتو برای ساختمان فدرال تولید می شد، تیرآهن هاش در بین مصرف کنندگان معرفی و نام آن پیچیده شده بود. بعد از آن این محصول در ساخت پل ها، آسمان خراش ها، سوله و ... کاربردهای زیادی پیدا کرد. سال ها بعد به دلیل بازخورد مردم از این محصول و استفاده زیاد از آن، قیمت هاش افزایشی شد. البته باید گفت این محصول در جنگ جهانی اول هم کاربرد و استفاده زیادی داشت.</p> </blockquote> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">معرفی سایر انواع تیرآهن هاش</span></h2> <blockquote> <p dir="rtl">تیرآهن هاش در وزن های متفاوتی تولید می شود که همین موضوع آن را به دسته های مختلف طبقه بندی کرده است؛ در ادامه سایر انواع تیرآهن هاش معرفی گردیده:</p> <p dir="rtl">&middot; تیرآهن هاش سبک یا HEA: این تیرآهن با نام IPBL هم شناخته می شود، که L&nbsp; نشان دهنده سبک وزن بودن آن است. سایز تولیدی این تیرآهن 100 الی 1000 میلی متر، ارتفاع مقطع 96 الی 990 میل و طول بال های آن از 100 الی 300 میلی متر می باشد.</p> <p dir="rtl">&middot; تیرآهن هاش سنگین یا HEB: تیرآهن هاش سنگین طبق استاندارد کشور آلمان با ارتفاع مقطع 100 الی 1000 میلی متر و طول بال 100 الی 300 میلی متر تولید می شود.</p> <p dir="rtl">&middot; تیرآهن های فوق سنگین یا&nbsp; HEM: به این تیرآهن IPBV هم گفته می شود که Vنشان از سنگین بودن این مقطع است. این تیرآهن فولادی در سایز 100 الی 1000 میلی متر، با ارتفاع مقطع 120 الی 1008 میل و طول بال 106 الی 302 میل تولید و به بازار عرضه می گردد.</p> </blockquote> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">مشخصات تیرآهن هاش</span></h2> <p dir="rtl">جنس فولادی که در ساخت تیرآهن H به کار می رود معمولا از گرید های St37، St44 و St52 می باشد لذا می توان مشخصات شیمیایی آنها را از جدول زیر که از استاندارد DIN 17100 بر گرفته شده است مشاهده نمود.</p> <div dir="ltr" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 8.73832%;" rowspan="3"> <p dir="rtl">نام گرید</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.89486%;" rowspan="3"> <p dir="rtl">نوع اکسیداسیون</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 81.472%;" colspan="9"> <p dir="rtl">آنالیز شیمیایی نمونه آزمایشگاهی</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 61.5537%;" colspan="6"> <p dir="rtl">کربن</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;" rowspan="2"> <p dir="rtl">فسفر</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;" rowspan="2"> <p dir="rtl">گوگرد</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.81075%;" rowspan="2"> <p dir="rtl">نیتروژن</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">کمتر از 16 میلیمتر</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.1519%;"> <p dir="rtl">بین 16 تا 30 میلیمتر</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">30 الی 40 میلیمتر</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">40 الی 63 میلیمتر</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.0234%;"> <p dir="rtl">63 الی 100 میلیمتر</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.8505%;"> <p dir="rtl">بیش از 100 میلیمتر</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 8.73832%;"> <p dir="rtl">St37.2</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.89486%;"> <p dir="rtl">اختیاری</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.21</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.1519%;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.0234%;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.8505%;" rowspan="7"> <p dir="rtl">براساس توافق با سفارش دهنده</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.065</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.065</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.81075%;"> <p dir="rtl">0.009</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 8.73832%;"> <p dir="rtl">Ust37.2</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.89486%;"> <p dir="rtl">U</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.21</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.1519%;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.0234%;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.060</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.060</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.81075%;"> <p dir="rtl">0.010</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 8.73832%;"> <p dir="rtl">Rst.37.2</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.89486%;"> <p dir="rtl">R</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.1519%;"> <p dir="rtl">0.19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.0234%;"> <p dir="rtl">0.23</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.81075%;"> <p dir="rtl">-</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 8.73832%;"> <p dir="rtl">St37.3</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.89486%;"> <p dir="rtl">RR</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.1519%;"> <p dir="rtl">0.19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.0234%;"> <p dir="rtl">0.19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.060</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.81075%;"> <p dir="rtl">0.010</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 8.73832%;"> <p dir="rtl">St44.2</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.89486%;"> <p dir="rtl">R</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.24</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.1519%;"> <p dir="rtl">0.24</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.24</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.24</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.0234%;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.81075%;"> <p dir="rtl">-</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 8.73832%;"> <p dir="rtl">St44.3</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.89486%;"> <p dir="rtl">RR</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.23</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.1519%;"> <p dir="rtl">0.23</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.23</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.23</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.0234%;"> <p dir="rtl">0.23</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.060</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.81075%;"> <p dir="rtl">-</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px; width: 8.73832%;"> <p dir="rtl">St.52.3</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.89486%;"> <p dir="rtl">RR</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.22</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.1519%;"> <p dir="rtl">0.22</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.24</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 9.50935%;"> <p dir="rtl">0.24</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 10.0234%;"> <p dir="rtl">0.24</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.060</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.55374%;"> <p dir="rtl">0.060</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 6.81075%;"> <p dir="rtl">0.010</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl" style="text-align: center;">جدول شماره 1 &ndash; آنالیز شیمیایی فولاد به کار رفته در تیرآهن بر اساس DIN 17100</p> <p dir="rtl">وزن هاش را می توان از اطلاعات موجود در جدول اشتال بدست آورد. در این جدول جزییات مربوط به مشخصات عمومی تیرآهن نیز آمده است . جدول زیر با توجه به اطلاعات موجود در جدول اشتال تهیه شده است. مدیران آهن مشخصات شیمیایی و فیزیکی تیرآهن بال پهن یا IPB را برای استفاده از کاربران گرامی فراهم آورده است:</p> <p dir="rtl">بیشتر بخوانید: جدول وزن تیرآهن هاش&nbsp;</p> <h2><span style="font-size: 14pt;">جدول وزن تیرآهن هاش سبک</span></h2> <div dir="ltr" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ردیف</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ارتفاع تیر</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">طول بال</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن یک شاخه</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">96</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.7</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">114</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.9</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">133</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24.7</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">152</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">171</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">190</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">42.3</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">210</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">230</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">60.3</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">250</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">260</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">68.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">270</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">280</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">76.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">290</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">88.3</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">310</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">97.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">34</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">330</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">105</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">350</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">112</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">390</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">125</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">440</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">490</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">155</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">540</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">166</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">60</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">590</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">25</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">178</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl">جدول شماره 2 &ndash; جزییات ابعادی و وزنی هاش سبک برگرفته از استاندارد اشتال&nbsp;</p> <h2><span style="font-size: 14pt;">جدول وزن تیرآهن هاش سنگین</span></h2> <div dir="ltr" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 100%; height: 2454.54px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">وزن یک واحد طول (Kg)</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">طول بال</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">ارتفاع تیر</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">سایز</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">ردیف</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">20.4</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">26.7</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">6.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">33.7</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">42.6</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">51.2</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">61.3</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">71.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">9.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">83.2</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">93</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">260</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">17.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">260</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">103</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">280</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">10.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">280</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">117</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">127</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">11.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">20.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">320</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">134</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">21.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">340</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">34</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">142</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">12.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">22.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">360</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">155</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">13.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">400</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">171</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">450</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">187</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">14.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">500</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">199</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">29</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">550</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">212</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">15.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">600</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">60</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">225</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">31</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">650</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">65</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">241</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">700</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">70</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">262</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">17.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">33</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">800</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">291</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">18.5</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">35</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">900</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">90</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">23</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td style="border-width: 2px; width: 28.4182%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">314</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 11.3491%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 15.7033%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 14.8164%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 12.6675%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">1000</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.12755%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td style="border-width: 2px; width: 8.68481%; height: 98.1818px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl" style="text-align: center;">جدول شماره 3 &ndash; جزییات ابعادی و وزنی هاش سنگین برگرفته از استاندارد اشتال&nbsp;</p> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">جدول وزن تیرآهن هاش فوق سنگین(HEM)</span></h2> <div dir="ltr" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن واحد طول (Kg)</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">طول بال</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ارتفاع تیر</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ردیف</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">41.8</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">106</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">52.1</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">126</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">63.2</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">145</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">76.2</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">166</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">88.9</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">186</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">103</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">206</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">25</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">117</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">226</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">157</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">248</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">172</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">268</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">32.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">260</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">189</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">288</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18.5</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">66</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">280</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">238</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">310</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">39</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">245</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">309</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">320</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">248</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">309</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">340</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">34</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">250</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">308</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">360</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">256</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">307</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">400</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">263</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">307</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">450</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">270</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">306</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">500</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">278</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">306</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">550</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">285</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">305</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">600</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">60</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">293</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">305</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">650</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">65</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">301</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">304</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">700</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">317</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">303</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">800</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">333</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">302</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">900</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">90</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">349</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">302</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1000</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl">جدول شماره 3 &ndash; جزئیات ابعادی و ورنی تیرآهن هاش فوق سنگین از استاندارد اشتال</p> <h2><span style="font-size: 14pt;">گرید های مختلف و استاندارد تولید تیرآهن IPB</span></h2> <p dir="rtl">این تیراهن در سه گرید ST37،&nbsp; ST44&nbsp; و ST52 در استاندارد های زیر تولید و عرضه می گردد:</p> <p dir="rtl">&middot; استاندارد آلمانی DIM 1025</p> <p dir="rtl">&middot; استاندارد Euronorm 53-62</p> <p dir="rtl">&middot; EN 10034</p> <p dir="rtl">&middot; EN 10163-3</p> <p dir="rtl">&middot; STN 42 5550CSN 42 5550</p> <p dir="rtl">&middot; و استاندارد TDP: STN 420135</p> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">مزایا و معایب تیرآهن هاش (IPBL، IPB، IPBV)</span></h2> <p dir="rtl">&middot; از آنجایی که سطح مقطع این تیرآهن زیاد است و پهنای بال با ارتفاع تیر برابر است بنابراین می توان از آن به عنوان ستون استفاده کرد.</p> <p dir="rtl">&middot;این تیرآهن در برابر رانش زمین، نیروهای برشی و خمشی مقاومت قابل قبولی از خود نشان می دهد.</p> <p dir="rtl">&middot; به دلیل بالابودن سرعت نصب این مقطع فولادی، در کوتاه ترین زمان ممکن می توان پروژه های ساختمانی یا صنعتی را به اتمام رساند.</p> <p dir="rtl">&middot; استفاده از تیرآهن هاش موجب صرفه جویی در هزینه های عملیاتی می شود زیرا این مقطع، میزان مصرف آهن را کاهش داده و استفاده از آن ضریب خطای کمتری به همراه دارد.</p> <p dir="rtl">&middot; هزینه های تعمیر و بازنگری تیرآهن هاش کم است.</p> <p dir="rtl">&middot; این تیرآهن می تواند در طول بیشتری مثلا تا 30 متر به سفارش مشتری تولید شود.</p> <p dir="rtl">تیرآهن بال پهن همانند سایر مقاطع فولادی در کنار مزایایی که دارد، استفاده از آن معایبی به دنبال دارد که در زیر به معرفی آن ها پرداخته شده است:</p> <p dir="rtl">&middot; مقاومت تیرآهن هاش در دمای بالا قابل قبول نیست.</p> <p dir="rtl">&middot; مقاومت به خوردگی در تیرآهن هاش کم است به همین دلیل باید برای حفاظت از سازه هزینه های دیگری کرد.</p> <p dir="rtl">&middot; آزمایش جوش این تیرآهن در سازه های فولادی هزینه بالایی به همراه دارد.</p> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">تفاوت تیرآهن IPB با سایر انواع تیرآهن</span></h2> <p dir="rtl">همین ابتدای کار باید گفت اصلی ترین تفاوت تیرآهن هاش با انواع دیگر از تیرآهن، در شکل ظاهری است. یعنی این محصولات به صورت عمده در طول و عرض بال، ضخامت، وزن و سایز با هم متفاوتند که در ادامه به معرفی آن ها پرداخته شده است:</p> <p dir="rtl">&middot; مسلم است که تیرآهن بال پهن، بال های پهن، عریض و سنگین تری نسبت به تیرآهن معمولی دارد.</p> <p dir="rtl">&middot; ضخامت جان تیرآهن هاش نسبت به تیرآهن معمولی یا به عنوان مثال بیشتر است.</p> <p dir="rtl">&middot; با توجه به سنگین تر بودن تیرآهن هاش، مقاومت بیشتری هم این تیرآهن دارد.</p> <p dir="rtl">&middot; جوشکاری تیرآهن هاش بهتر از سایر انواع تیرآهن موجود در بازار می باشد.</p> <p dir="rtl">&middot; برای تیرآهن های بال پهن قابلیت انعطاف در تولید به طول های بیشتر هم وجود دارد.</p> <p dir="rtl">&middot; هاش، مقاومت خمشی بهتری نسبت به تیرآهن معمولی دارد.</p> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">بررسی مهمترین کاربرد های تیرآهن هاش</span></h2> <p dir="rtl">تیرآهن هاش کاربرد های مختلفی در صنعت دارد که در ادامه برخی از آن ها معرفی شده اند:</p> <p dir="rtl">&middot; تیرآهن هاش به دلیل برخورداری از سطح مقطع پهن، تنش کمتری انتقال می دهد و همین موضوع سبب شده از آن در ساختمان های ضد زلزله استفاده شود چون مانع انتقال نیروهای وارده بر سازه می گردد.</p> <p dir="rtl">&middot; تیرآهن بال پهن برای ساخت برج به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.</p> <p dir="rtl">&middot; در پالایشگاه تیرآهن IPB به صورت بست تیرآهن استفاده می شود.</p> <p dir="rtl">&middot; تیرهای هاش، برای ساخت پل های با مقاومت بالا کاربرد دارد زیرا استفاده از این مقطع فولادی محکم، سبب افزایش استحکام و بقای عمر پل یا سازه می گردد.</p> <p dir="rtl">&middot; به طور کلی از تیرآهن بال پهن سبک، سنگین و فوق سنگین در سد سازی، ساخت ابر برج ها، سوله و انبار، سازه های دریایی همانند سکوهای نفتی یا گاز، تریلی ها، جرثقیل و ... استفاده می شود.</p> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">معرفی بهترین تولید کنندگان تیرآهن هاش در ایران</span></h2> <p dir="rtl">&nbsp;تولید کننده های زیادی در کشور ایران، در زمینه تولید انواع تیرآهن فعالیت دارند که در ادامه به معرفی برخی از آن ها پرداخته شده است:</p> <p dir="rtl">کارخانه ذوب آهن اصفهان: این کارخانه در اصفهان، تیرآهن هاش یا بال پهن را مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 14484 تولید می کند. رنج سایز تولیدی تیرآهن بال پهن در این کارخانه معمولاً از 12 تا 30 می باشد.</p> <p dir="rtl">کارخانه فولاد البرز ایرانیان: فولاد فایکو، یکی دیگر از تولید کننده های فعال تیرآهن و مقاطع فولادی نورد گرم با اشکال و ابعاد متفاوت در ایران است. فولاد البرز ایرانیان، تیرآهن معمولی یا IPE را در سایز های 14 الی 24 تولید و به بازار عرضه می کند.</p> <p dir="rtl">کارخانه فولاد غرب آسیا: تولید تیرآهن هاش، یکی دیگر از فعالیت های این مجتمع فولادی می باشد. فولاد غرب آسیا این تیرآهن را طبق استاندارد DIN 1025-5 آلمان تولید و به بازار عرضه می نماید.</p> <p dir="rtl">کارخانه فولاد یزد احرامیان: در این کارخانه انواع تیرآهن های فولادی طبق استاندارد های IPE، INP و IPB تولید و وارد بازار می شود.</p> <p dir="rtl">در کل انتخاب بهترین تولید کننده و خرید از آن، می تواند بر کیفیت پروژه نهایی تأثیر شایانی بگذارد؛ اگر در انتخاب تولید کننده دچار شک و دودلی شده اید می توانید از کارشناسان مدیران آهن راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.</p> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">قیمت تیرآهن هاش به چه عواملی بستگی دارد؟</span></h2> <p dir="rtl">نرخ خرید تیرآهن هاش همانند سایر مقاطع فولادی به صورت شاخه ای و کیلویی اعلام می گردد و به عوامل زیادی همانند مدل ساخت و استاندارد تولید، کارخانه سازنده، ابعاد، قیمت جهانی سنگ آهن، قیمت ارز، جریانات سیاسی و اقتصادی در کشور، قیمت جهانی فولاد و .. بستگی دارد؛ بنابراین نمی توان برای آن قیمت ثابتی در نظر گرفت. اگر شما خریدار یا فروشنده تیرآهن فولادی هستید و به قیمت لحظه ای تیرآهن احتیاج دارید می توانید در سایت مدیران آهن قیمت های به روز شده انواع این محصول را مشاهده نمایید. همچنین برای استعلام قیمت می توانید مستقیماً با شماره 03134155 شرکت مدیران آهن در تماس باشید.</p> <p dir="rtl">کلام آخر</p> <p dir="rtl">تیرآهن هاش یکی از پراستفاده ترین مقاطع فولادی است که هر روز اهمیت و جایگاه شناخته تری نسبت به روز قبل در صنعت پیدا می کند؛ در حال حاضر تولید کنندگان زیادی در تلاشند که با تولید به اندازه نیاز بازار داخل، واردات این کالا را به کشور متوقف نمایند. در این مقاله سعی کردیم شما را بیشتر با تیرآهن هاش آشنا کنیم بنابراین اگر اطلاعات این مقاله برای شما کافی نیست یا سؤالی در ارتباط با خرید تیرآهن هاش یا استفاده از آن دارید، یا حتی این محصول را برای کاربرد خاصی می خواهید استفاده کنید، مستقیماً از مشاوران مدیران آهن، مشاوره رایگان دریافت کنید.</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱