MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن نبشی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>وزن نبشی را از طرق مختلف می توان به دست آورد. معمولا سازندگان نبشی مشخصات نبشی های تولیدی خود را به خریداران ارائه میدهند که از آن طریق می توان وزن و مشخصات نبشی را به دست آورد. یکی از راه های دیگر برای به دست آوردن وزن نبشی مراجعه به استانداردهایی ست که نبشی ها بر اساس آن ساخته می شوند. به عنوان نمونه استاندارد ملی ۱۳۹۶۸ به نبشی های بال مساوی و بال نامساوی نوردگرم پرداخته است. با مراجعه به این استاندارد می توان وزن نبشی را بر اساس سایز آن به دست آورد. یکی دیگر از راه های محاسبه ی وزن نبشی نیز استفاده از روش های تخمینی است. اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در زمان خرید نبشی آنچه ملاک است مقدار وزن نبشی ست که وسایل توزین نشان میدهند زیرا تولید نبشی و سایر مقاطع فولادی همواره یک تلرانس دارد و می تواند با مقدار بیان شده در استاندارد کاملا برابر نباشد.&nbsp; &nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="vb.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1663142253785-vb.jpg" alt="steel angle" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - وزن نبشی</p> <blockquote> <p><a title="قیمت نبشی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/78/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" >قیمت نبشی</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>در صنعت فولاد برای استفاده از <a title="محصولات فولادی" href="https://www.modiranahan.com/products" target="_blank" rel="nofollow">محصولات فولادی</a> مشخصات این محصولات به نوعی تعیین کننده می باشند. برای مثال وزن نبشی و وزن ناودانی به عنوان آیتمی تعیین کننده درچند مرحله در این صنعت مورد نظر قرار می گیرد. داشتن مراجعی برای محاسبه و تعیین تلرانس ها می تواند در این مراحل تاثیر گذار باشد. مراحلی که وزن نبشی و وزن ناودانی به عنوان شاخصه های تعیین کننده ای در نظر گرفته می شوند عبارتند از:</p> <h2>مراحل کاربرد نبشی و ناودانی</h2> <h3>تولید کنندگان نبشی و ناودانی</h3> <p>در هنگامی که تولید کننده اقدام به تولید محصولی می نماید، مشخصات فنی محصول می بایست بر اساس استاندارد مشخص باشد. به عنوان مثال نبشی تولید شده از طریق نورد گرم بر اساس <a title="استاندارد EN10056" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN-EN-10056-1-1998-10.pdf" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد EN10056</a> و نبشی تولید شده از طریق نورد سرد بر اساس <a title="استاندار EN1022" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN-EN-10056-2-1994-03.pdf" target="_blank" rel="nofollow">استاندار EN1022</a> مشخص شده و تولید کننده اقدام به تولید آن می نماید.</p> <div id="articleTitleInPage" class="fsize18 fentezarb4"> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="تفاوت نبشی و ناودانی | شباهت نبشی و ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/34/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">تفاوت نبشی و ناودانی | شباهت نبشی و ناودانی</a></p> </blockquote> </div> <h3>ارائه دهندگان خدمات</h3> <p>منظور از ارائه دهندگان خدمات انبارداران هستند که به صورت عمده خرید انجام داده و به صورت جزئی به فروش نبشی و ناودانی می پردازند می باشد. از دیگر ارائه دهندگان خدمات می توان به کارگاه های برش نبشی و ناودانی، سوراخکاری نبشی و ناودانی، پانچ، خم و برش نبشی و ناودانی، جوشکاری و شکل دهی، رنگ و عایق نبشی و ناودانی اشاره کرد. در بعض از کارگاه ها از نبشی و ناودانی یک محصول میانی نظیر قاب یا فریم تولید می شود و سپس در اختیار مصرف کننده نهایی قرار داده می شود. در این مرحله داشتن جدول وزنی نبشی چه در هنگام خرید نبشی و ناودانی و چه در هنگام انجام عملیات بر روی آنها بسیار تاثیر گذار خواهد بود</p> <h3>مصرف کننده نبشی و ناودانی</h3> <p>با توجه به اینکه محصولات فولادی در نهایت می بایست به عنوان یک عضو در قطعه ای صنعتی و یا ساختمانی به کار روند، وزن آنها می تواند به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و برای مصرف کننده عامل تعیین کننده باشد. استفاده از نبشی و ناودانی در ساختمان سازی زمانی ارزشمند است که وزن نبشی و ناودانی خود عاملی برای تشدید بارهای وارده بر عوامل باربر نباشد. همچنین این مشخصات باید طوری باشد که با طراحی انجام شده که بر اساس تحلیل بارهای وارده صورت می گیرد منافات نداشته باشد. لذا داشتن جدول وزنی نبشی و جدول وزنی ناودانی برای مصرف کننده نیز بسیار کاربردی می باشد.</p> <h2>عوامل تاثیر گذار در وزن نبشی</h2> <p>وزن نبشی و ناودانی به عنوان عاملی تعیین کننده در تولید و کاربردهای این محصولات شناخته می شود. اما عواملی هستند که به طور مستقیم در وزن نبشی و وزن ناودانی تاثیر گذار می باشند. این عوامل بر اساس جداول واستانداردهای مخصوص متفاوت می باشند اما مزیتی که استانداردها و جداول مرجع دارند، یکپارچه سازی عوامل تاثیر گذار در وزن ناودانی و نبشی می باشد. این عوامل عبارتند از:</p> <h3>مراحل تولید نبشی و ناودانی</h3> <p>اولین عامل تاثیر گذار در وزن نبشی و ناودانی مراحلی است که منجر به تولید این محصول شده است. کاربردهای نبشی و ناودانی باعث شده است نحوه تولید این محصولات تنوع پیدا کند. نبشی های موجود در بازار آهن و فولاد عموما از روش نورد گرم و شکل دهی سرد تولید می شوند. روش تولید نبشی با استفاده از فرایند اکستروژن یا خروج کاری نیز عموما برای نبشی های غیر فلزی به کار می رود. پس روش های تولید نبشی و ناودانی به شرح زیر می باشد:</p> <h4>نورد نبشی و ناودانی</h4> <p>منظور از نورد نبشی و ناودانی تولید نبشی و ناودانی با استفاده از فرآیند نورد گرم می باشد. تولید کنندگان محصولات فولادی که به نوردکاران مشهور هستند با استفاده از بیلت و بلوم اقدام به تولید <a title="نبشی چیست؟ کاربرد و مشخصات نبشی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/56/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">نبشی</a> و <a title="ناودانی چیست؟ مشخصات و نحوه تولید ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/55/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">ناودانی</a> از طریق نورد گرم می نمایند. این نوع روش تولید خود منجر به دو نوع نبشی و ناودانی می گردد. نبشی و ناودانی سبک و نبشی و ناودانی سنگین.</p> <h3>نبشی اکسترود</h3> <p>نبشی و ناودانی های با جنس غیر فلزی از طریق فرآیند اکستروژن تولید می گردند که این نوع نبشی را اکسترود می گویند. البته در این مبحث جدول وزنی نبشی و ناودانی با جنس فولادی مد نظر می باشد.</p> <h2>وزن نبشی پرسی | ناودانی پرسی</h2> <p>به دلیل نیاز صنعت به مزایای نبشی و ناودانی در جنس های گوناگون و عدم امکان تولید نبشی و ناودانی با جنس های متفاوت از طریق نورد گرم، روش تولید از طریق شکل دهی ورق نیز مرسوم و رایج شده است. با این روش می توان از هر نوع ورق و به خصوص ورق نورد گرم یا <a title="ورق سیاه چیست؟ کاربردها و ویژگی های ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/wiki/47/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">ورق سیاه</a> اقدام به تولید نبشی و ناودانی نمود. قیمت نبشی و ناودانی در این نوع پروسه تولید بیشتر است اما وزن نبشی و ناودانی که از این طریق تولید شده است خود به ضخامت ورق مورد استفاده بستگی دارد.</p> <p><strong>فرمول محاسبه وزن نبشی:&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: left;">طول نبشی (بر حسب متر) &times; وزن یک متر نبشی بر اساس ابعاد از جدول اشتال= <strong>وزن نبشی</strong></p> <h3>وزن نبشی بال مساوی</h3> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نبشی-بال-مساوی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1645359158580.jpg" alt="نبشی با مساوی" />تصویر شماره 2 - نبشی با مساوی</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p><strong>سایز نبشی</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p><strong>وزن هر متر (کیلوگرم)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p><strong>طول بال (میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p><strong>ضخامت (میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p><strong>وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p><strong>وزن شاخه 12 متری (کیلوگرم)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L30&times;۳۰&times;۳</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱٫۳۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸٫۱۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۶٫۳۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L30&times;۳۰&times;۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱٫۷۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰٫۶۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۲۱٫۳۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L35&times;۳۵&times;۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۲٫۰۹</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۲٫۵۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۲۵٫۰۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L40&times;۴۰&times;۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۲٫۴۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>&nbsp;۴۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>&nbsp;۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>&nbsp;۱۴/۵۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>&nbsp;۲۹/۰۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L40&times;۴۰&times;۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۲٫۹۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۷٫۸۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳۵٫۶۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L45&times;۴۵&times;۴٫۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳٫۰۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴٫۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۸٫۳۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳۶٫۷۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L50&times;۵۰&times;۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳٫۰۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۸٫۳۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳۶٫۷۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L50&times;۵۰&times;۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳٫۷۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۲۲٫۶۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴۵٫۲۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L50&times;۵۰&times;۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴٫۴۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۲۲٫۸۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵۳٫۶۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L60&times;۶۰&times;۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴٫۵۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۲۷٫۴۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵۴٫۸۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L60&times;۶۰&times;۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵٫۴۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳۲٫۵۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶۵٫۰۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L60&times;۶۰&times;۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷٫۰۹</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴۲٫۵۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸۵٫۰۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L65&times;۶۵&times;۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶٫۸۳</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴۰٫۹۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸۱٫۹۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L70&times;۷۰&times;۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶٫۳۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۳۸٫۲۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷۶٫۵۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L70&times;۷۰&times;۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷٫۳۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴۴٫۲۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸۸٫۵۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L75&times;۷۵&times;۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶٫۸۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۴۱٫۱</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸۲٫۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L75&times;۷۵&times;۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸٫۹۹</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵۳٫۹۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰۷٫۸۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L80&times;۸۰&times;۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۹٫۶۳</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵۷٫۷۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۱۵٫۵۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L80&times;۸۰&times;۱۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۱٫۹</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷۱٫۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۴۲٫۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L90&times;۹۰&times;۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۹٫۶۱</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۹۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۵۷٫۶۶</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۱۵٫۳۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L90&times;۹۰&times;۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰٫۹</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۹۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۶۵٫۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۳۰٫۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L90&times;۹۰&times;۹</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۲٫۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۹۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۹</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷۳٫۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۴۶٫۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L90&times;۹۰&times;۱۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۳٫۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۹۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸۰٫۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۶۰٫۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L100&times;۱۰۰&times;۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۲٫۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۷۳٫۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۴۶٫۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L100&times;۱۰۰&times;۱۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۵</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۹۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۸۰</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>L100&times;۱۰۰&times;۱۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۷٫۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۲</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۱۰۶٫۸</p> </td> <td style="text-align: center; width: 108px;" width="104"> <p>۲۱۳٫۶</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>وزن نبشی بال نامساوی</h3> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نبشی-بال-نامساوی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1645359105417.jpg" alt="نبشی با نا مساوی" />تصویر شماره 3 - نبشی با نا مساوی</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p><strong>سایز نبشی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p><strong>وزن هر متر نبشی (کیلوگرم)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>طول بال (میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p><strong>طول بال (میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>ضخامت</strong></p> <p><strong>(میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p><strong>وزن شاخه 12 متری (کیلوگرم)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>&nbsp; ۲۰ &times; ۳۰&times;۳</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱٫۱۱</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>6.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>13.32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۳۰ &times; ۲۰ &times; ۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱٫۴۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>8.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>17.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۴۰ &times; ۲۰ &times; ۳</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱٫۳۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>8.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>16.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۴۰ &times; ۲۰ &times; ۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱٫۷۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>10.62</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>21.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۴۵ &times; ۳۰ &times; ۳</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱٫۷۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>10.32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>20.64</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۴۵ &times; ۳۰ &times; ۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲٫۲۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>27</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۴۵ &times; ۳۰ &times; ۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲٫۷۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>16.62</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>33.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۵۰ &times; ۳۰ &times; ۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲٫۹۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>17.76</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>35.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۵۰ &times; ۴۰ &times; ۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲٫۷۱</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>16.26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>32.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۵۰ &times; ۴۰ &times; ۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۳٫۳۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>20.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>40.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۶۰ &times; ۳۰ &times; ۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۳٫۳۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>20.22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>40.44</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۶۰ &times; ۳۰ &times; ۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۴٫۵۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>27.54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>55.08</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۶۰ &times; ۴۰ &times; ۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۳٫۷۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2256</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>45.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۶۰ &times; ۴۰ &times; ۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۴٫۴۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>26.76</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>53.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۶۰ &times; ۴۰ &times; ۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۵٫۱۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>30.84</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>61.68</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۶۵ &times; ۵۰ &times; ۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۴٫۳۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>26.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>52.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۶۵ &times; ۵۰ &times; ۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۵٫۹۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>35.82</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>71.64</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۶۵ &times; ۵۰ &times; ۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۷٫۵۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>45.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>90.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۷۵ &times; ۵۰ &times; ۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۴٫۷۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>28.44</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>56.88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۷۵ &times; ۵۰ &times; ۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۶٫۵۱</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>39.06</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>78.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۷۵ &times; ۵۰ &times; ۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۸٫۲۳</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>49.38</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>98.76</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۷۵ &times; ۵۵ &times; ۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۴٫۹۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>29.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>59.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۷۵ &times; ۵۵ &times; ۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۶٫۸۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>40.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>81.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۷۵ &times; ۵۵ &times; ۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۸٫۵۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>51.54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>103.08</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۸۰ &times; ۴۰ &times; ۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۵٫۴۱</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>32.46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>64.92</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۸۰ &times; ۴۰ &times; ۸</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۷٫۰۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>42.42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>84.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۸۰ &times; ۶۵ &times; ۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۶٫۶۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>39.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>79.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۸۰ &times; ۶۵ &times; ۸</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۸٫۶۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>51.96</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>103.92</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۸۰ &times; ۶۵ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۰٫۷۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>64.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>128.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۹۰ &times; ۶۰ &times; ۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۶٫۸۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>40.92</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>81.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۹۰ &times; ۶۰ &times; ۸</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۸٫۹۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>53.76</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>107.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۹۰ &times; ۷۵ &times; ۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۸٫۷۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>52.44</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>104.88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۰۰ &times; ۵۰ &times; ۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۶٫۸۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>41.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>82.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۰۰ &times; ۵۰ &times; ۸</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۸٫۹۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>53.94</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>107.88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۰۰ &times; ۵۰ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۱٫۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>66.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>133.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۰۰ &times; ۶۵ &times; ۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۸٫۷۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>52.62</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>105.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۰۰ &times; ۶۵ &times; ۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۱٫۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>66.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>133.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۰۰ &times; ۶۵ &times; ۱۱</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۳٫۴۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>80.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>160.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۰۰ &times; ۷۵ &times; ۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۹٫۳۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>55.92</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>111.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۰۰ &times; ۷۵ &times; ۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۱٫۸۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>70.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>141.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۰۰ &times; ۷۵ &times; ۱۱</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۴٫۳۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>85.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>171.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۲۰ &times; ۸۰ &times; ۸</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۲٫۲۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>63.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>146.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۲۰ &times; ۸۰ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۵٫۰۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>180</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۲۰ &times; ۸۰ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۷٫۸۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>106.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>213.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۲۰ &times; ۸۰ &times; ۱۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۰٫۵۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>123</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>246</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۳۰ &times; ۶۵ &times; ۸</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۱٫۹۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>71.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>142.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۳۰ &times; ۶۵ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۴٫۶۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>87.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>175.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۳۰ &times; ۶۵ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۷٫۳۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>103.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>207.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۳۰ &times; ۷۵ &times; ۸</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۲٫۵۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>150</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۳۰ &times; ۷۵ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۵٫۴۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>92.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>184.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۳۰ &times; ۷۵ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۸٫۳۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>109.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>219.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۳۰ &times; ۹۰ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۶٫۶۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>99.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>199.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۳۰ &times; ۹۰ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۹٫۷۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>118.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>236.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۵۰ &times; ۷۵ &times; ۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۵٫۳۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>91.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>183.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۵۰ &times; ۷۵ &times; ۱۱</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۸٫۶۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>111.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>223.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۵۰ &times; ۹۰ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۸٫۲۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>109.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>218.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۵۰ &times; ۹۰ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۱٫۶۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>129.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>259.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۵۰ &times; ۱۰۰ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۹٫۰۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>228</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۵۰ &times; ۱۰۰ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۲٫۶۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>135.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>271.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۵۰ &times; ۱۰۰ &times; ۱۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۶٫۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>156.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>313.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۶۰ &times; ۸۰ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۱۸٫۲۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>109.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>218.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۶۰ &times; ۸۰ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۱٫۶۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>129.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>259.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۶۰ &times; ۸۰ &times; ۱۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۵٫۰۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>300</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۸۰ &times; ۹۰ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۰٫۶۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>123.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>247.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۸۰ &times; ۹۰ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۴٫۵۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>147</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>294</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۱۸۰ &times; ۹۰ &times; ۱۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۸٫۳۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>169.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>339.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۲۰۰ &times; ۱۰۰ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۳٫۰۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>138</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>276</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۲۰۰ &times; ۱۰۰ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۷٫۳۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>163.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>327.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۲۰۰ &times; ۱۰۰ &times; ۱۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۳۱٫۶۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>189.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>379.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۲۰۰ &times; ۱۰۰ &times; ۱۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۳۵٫۹۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>215.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>430.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۲۵۰ &times; ۹۰ &times; ۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۲۶٫۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>156.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>313.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۲۵۰ &times; ۹۰ &times; ۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۳۱٫۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>186.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>373.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۲۵۰ &times; ۹۰ &times; ۱۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۳۶٫۰۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>216</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>432</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>۲۵۰ &times; ۹۰ &times; ۱۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>۴۰٫۹۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>245.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>490.8</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>وزن ناودانی</h2> <p>در مورد ناودانی استاندارد ملی 4477-1 وجود دارد که کلیه وزن ها در آن ثبت شده است. این استاندارد خود برگرفته از استاندارد DIN 1026 می باشد که قسمت کاربردی آن به صورت جدول ذیل است:</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="محصولات فولادی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1632553811224.jpg" alt="انواع نبشی و ناودانی فولادی موجود در بازار" />تصویر شماره 2 - ناودانی</p> <table class="table1200" style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;"><strong>ردیف</strong></td> <td style="width: 219px;"><strong>ابعاد ناودانی بر حسب میلیمتر</strong></td> <td style="width: 169px;"><strong>وزن ناودانی در یک متر بر حسب کیلو گرم</strong></td> <td style="width: 233px;"><strong>وزن یک شاخه 6 متری ناودانی بر حسب کیلوگرم</strong></td> <td style="width: 254px;"><strong>وزن یک شاخه 12 متری ناودانی بر حسب کیلوگرم&nbsp;</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">60*6</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">5.07</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">30.42</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">65*5.5</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">7.09</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">42.54</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">80*6</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">8.64</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">51.84</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">103.68</td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">100*6</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">10.6</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">63.6</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">127.2</td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">120*7</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">13.4</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">80.4</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">160.8</td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">140*7</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">192</td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">160*7.5</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">18.8</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">225.6</td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">180*8</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">22</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">264</td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">200*8.5</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">25.3</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">303.6</td> </tr> <tr> <td style="width: 71px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 219px; text-align: center;">220*9</td> <td style="width: 169px; text-align: center;">29.4</td> <td style="width: 233px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 254px; text-align: center;">352.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲