MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

لوله گالوانیزه چیست؟ کاربرد و مشخصات لوله گالوانیزه صنعتی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹
مدت مطالعه: دقیقه

<p>تفاوت مهم لوله گالوانیزه صنعتی با سایر لوله ها این است که در ساخت آن از ورق گالوانیزه استفاده شده است. ورق گالوانیزه ورق فولادی ست که پوششی از فلز روی (زینک) به عنوان محافظ روی آن قرار گرفته است نقش فلز روی این است که از زنگ زدگی فولاد زیرین جلوگیری می کند. لوله صنعتی به ندرت برای انتقال آب به کار برده می شود و بیشتر برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد.&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="galvanizes pipe.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666524135791-galvanizes%20pipe.jpg" alt="لوله فولادی گالوانیزه شده به روش غوطه وری داغ" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت لوله گالوانیزه صنعتی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/76/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" target="_blank" >قیمت لوله گالوانیزه اصفهان</a>&nbsp;در مدیران آهن</p> </blockquote> <p>در این دانشنامه می خواهیم در مورد مشخصات لوله گالوانیزه صنعتی، موارد مصرف و عوامل تاثیر گذار در قیمت لوله گالوانیزه صنعتی صحبت کنیم. لوله گالوانیزه صنعتی که با استفاده از <a title="ورق گالوانیزه چیست؟ کاربردها و ویژگی های ورق گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/wiki/50/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" >ورق گالوانیزه</a> تولید میگردد، از نقطه نظر تولید با لوله مبلی، <a title="لوله گالوانیزه تست آب چیست؟ کاربرد و انواع لوله مصرفی در سیستم های آبرسانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/59/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >لوله تست آب</a> و لوله صنعتی مشابهت دارد. تفاوت مهم لوله گالوانیزه صنعتی با دیگر لوله ها، استفاده از ورق گالوانیزه برای تولید این لوله می باشد. کاربردهای لوله گالوانیزه صنعتی به ندرت برای انتقال آب و بیشتر برای ساخت و ساز می باشد. وزن لوله گالوانیزه صنعتی با توجه به ضخامت آن متغییر می باشد و قیمت لوله گالوانیزه صنعتی می تواند در هزینه های نهایی یک پروژه ی صنعتی تاثیر به سزایی داشته باشد.</p> <p><strong>چند نکته مهم در مورد لوله گالوانیزه صنعتی که باید در نظر داشت:</strong></p> <ul> <li>لوله گالوانیزه صنعتی لوله درز دار به حساب می آید.</li> <li>تولید لوله گالوانیزه صنعتی مستقیما از ورق گالوانیزه صورت می گیرد. تصویر شماره 1</li> <li>درز لوله گالوانیزه صنعتی مورد تست خاصی قرار نمی گیرد و به صورت چشمی تایید می گردد.</li> <li>لوله گالوانیزه صنعتی قابلیت خم کاری، رزوه و حدیده کاری، برش و اتصال به صورت جوشی دارد.</li> <li>از لوله ی گالوانیزه صنعتی برای انتقال آب استفاده نمی شود.&nbsp;</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://www.modiranahan.com/article/3077/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" rel="nofollow"> انواع لوله های فولادی در پروژه های صنعتی</a></span></p> </blockquote> <h2>تاریخچه لوله های گالوانیزه صنعتی</h2> <p>در خصوص تاریخچه ی لوله گالوانیزه صنعتی، می بایست تاریخچه ی کلی لوله را مد نظر قرار داد. همانگونه که در <a title="لوله گالوانیزه تست آب چیست؟ کاربرد و انواع لوله مصرفی در سیستم های آبرسانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/59/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >دانشنامه لوله گالوانیزه تست آب</a> بیان گردید، فلسفه ی تولید لوله به دست انسان، انتقال آب بوده است. توضیحات مفصل تر را در این <a title="لوله گالوانیزه تست آب چیست؟ کاربرد و انواع لوله های مصرفی در آبرسانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/59/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >دانشنامه</a> مطالعه فرمایید. اما استفاده های بیشتر ساختمانی و کشاورزی از این لوله می تواند به عنوان تفاوت بارزی برای لوله گالوانیزه صنعتی با دیگر لوله ها در نظر گرفته شود.&nbsp;</p> <p>در ابتدای کار هر گونه مقطع استوانه ای شکل Steel cylindrical section که از جنس فولاد تولید می شد به نحوی برای انتقال آب و یا دیگر سیالات به کار می رفت. اما با گذشت زمان و نیاز طراحان به پروفایل هایی با مقطع دایره ای شکل، تولید این نوع مقاطع با هدف استفاده در ساخت و ساز نیز در دستور کار قرار گرفت.</p> <p>یکی از دلایلی که می توان برای استفاده ی پروفایل های لوله ای شکل در کارهای ساختمانی مد نظر قرار داد، وجود کلیه ی اطلاعات فنی این لوله ها در <a title="جدول اشتال" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/Stahl_www.ucivil.ir.pdf" target="_blank" >جدول اشتال</a> می باشد.&nbsp; جدول اشتال در بر گیرنده اطلاعات فنی در خصوص کلیه <a title="دانشنامه محصولات فولادی" href="https://www.modiranahan.com/wikiHome" target="_blank" >محصولات فولادی</a> است که در ساختمان سازی و معماری به کار می رود. اما بحث لوله های گالوانیزه به دلیل پوشش آنها حالت خاص تری پیدا نموده است. استفاده از این محصول زمانی مطرح گردید که به لوله آهنی نیاز بود و در عین حال رطوبت باعث خوردگی و تخریب زودهنگام آن میگردید. اگرچه برای جلوگیری از خوردگی فولاد راه های گوناگونی وجود دارد، اما بهترین راه آن با توجه به کاربرد لوله های صنعتی، گالوانیزاسیون آنها بود.</p> <p>با تولید ورق های گالوانیزه، ایده ی تولید لوله گالوانیزه صنعتی از ورق گالوانیزه به طور مستقیم شکل گرفت و از آن پس این لوله جایگاه ویژه ای در محصولات فولادی ساختمانی به خود اختصاص دارد.</p> <blockquote> <p><a title="قیمت ورق گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/72/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق گالوانیزه</a> در مدیران آهن</p> </blockquote> <h2>مشخصات فنی لوله گالوانیزه صنعتی</h2> <ul> <li> <h3>مشخصات شیمیایی لوله گالوانیزه</h3> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 700px;" colspan="5" width="704"> <p><strong>آنالیز شیمیایی ذوب</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 75px;" rowspan="2" width="60"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 156px;" width="128"> <p><strong>ماکزیمم درصد کربن</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 153px;" width="126"> <p><strong>ماکزیمم درصد منگنز</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 154px;" width="126"> <p><strong>ماکزیمم درصد فسفر</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 162px;" width="132"> <p><strong>ماکزیمم درصد گوگرد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 156px;" width="128"> <p>C</p> </td> <td style="text-align: center; width: 153px;" width="126"> <p>Mn</p> </td> <td style="text-align: center; width: 154px;" width="126"> <p>P</p> </td> <td style="text-align: center; width: 162px;" width="132"> <p>S</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 75px;" width="60"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 156px;" width="128"> <p>0.20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 153px;" width="126"> <p>1.20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 154px;" width="126"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center; width: 162px;" width="132"> <p>0.045</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 1 - مشخصات شیمیایی لوله های گالوانیزه</p> <ul> <li style="text-align: right;"> <h3>مشخصات مکانیکی لوله گالوانیزه</h3> </li> </ul> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="4" width="537"> <p><strong>خواص مکانیکی در دمای محیط</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="55"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="134"> <p><strong>مقاومت کششی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="193"> <p><strong>استحکام تسلیم</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="155"> <p><strong>درصد افزایش طول</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="134"> <p>N/mm<sup>2</sup></p> </td> <td style="text-align: center;" width="193"> <p>N/mm<sup>2</sup></p> </td> <td style="text-align: center;" width="155"> <p>%</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="55"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="134"> <p>320-460</p> </td> <td style="text-align: center;" width="193"> <p>195</p> </td> <td style="text-align: center;" width="155"> <p>20</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 2 &ndash; مشخصات مکانیکی لوله های گالوانیزه صنعتی</p> <ul> <li style="text-align: right;"> <h3>وزن لوله گالوانیزه</h3> </li> </ul> <table class="table1200" style="width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" rowspan="2" width="50"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p><strong>سایز لوله</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p><strong>سایز اسمی</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p><strong>ضخامت</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p><strong>قطر خارجی</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p><strong>وزن یک متر</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p><strong>وزن شاخه 6 متری</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p><strong>اینچ</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p><strong>میلیمتر</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p><strong>میلیمتر</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p><strong>میلیمتر</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p><strong>کیلوگرم</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p><strong>کیلوگرم</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>2/1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>0.956</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>5.736</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>4/3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>2.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>26.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>1.39</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>8.34</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>2.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>33.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>1.98</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>11.88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>4/1 1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>2.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>42.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>2.54</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>15.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>2/1 1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>2.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>48.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>3.27</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>19.62</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>2.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>60.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>4.08</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>24.48</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>2/1 2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>3.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>76.0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>5.71</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>34.26</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>3.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>88.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>6.72</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>40.32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>3.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>113.0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>9.75</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>58.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>140.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>16.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>99.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 54px;" width="50"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="106"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="105"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center; width: 86px;" width="85"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 109px;" width="109"> <p>166.1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 124px;" width="132"> <p>19.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 106px;" width="149"> <p>118.2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 3 &ndash; مشخصات وزنی و ابعادی لوله های گالوانیزه صنعتی</p> <p>در خصوص مشخصات شیمیایی پوشش گالوانیزه این لوله ها بر اساس استاندارد <a title="ASTM F1083" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/ASTM-F-1083.pdf" target="_blank" >ASTM F1083</a> &nbsp;که در خصوص کلیات مربوط به لوله های گالوانیزه صنعتی می باشد، می بایست به استاندارد <a title="ASTM A90" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/ASTM-A90-A90M-2013.pdf" target="_blank" >ASTM A90</a> مراجعه نمود. این استاندارد با عنوان Weight of coating on Iron and Steel &nbsp;در بر گیرنده الزامات مربوط به پوشش دهی کلیه آیتم های آهنی و فولادی می باشد.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="لوله داربست چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/wiki/77/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C" target="_blank" >لوله داربست چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>تولید لوله گالوانیزه صنعتی</h2> <p>کلیپ شماره 1 مراحل تولید لوله های گالوانیزه صنعتی را به طور اجمالی نشان می دهد. این کلیپ مربوط به کارخانه ای است که دیگر مقاطع از جمله مستطیل شکل و مربع را نیز تولید می نماید.</p> <p>&nbsp;در این فرآیند ابتدا کلاف ورق گالوانیزه به وسیله دستگاه نوار بری تبدیل به نوارهایی با عرض مورد نیاز تولید لوله گالوانیزه صنعتی می گردد. مجددا نوار ورق گالوانیزه به صورت کلاف در می آید تا بتوان از آن در ابتدای خط تولید استفاده نمود. همانند <a title="پروفیل صنعتی چیست؟ نحوه تولید، ویژگی ها و انواع" href="https://www.modiranahan.com/wiki/54/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9" target="_blank" >پروفیل های ساختمانی</a>، <a title="قوطی پروفیل مبلی چیست؟ کاربرد و ویژگی های پروفیل سبک" href="https://www.modiranahan.com/wiki/53/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A8%DA%A9" target="_blank" >لوله مبلی</a> و دیگر مقاطع باز قالب هایی به صورت خط تولید در مسیر عبور این نوارها قرار گرفته اند. در اثر فشار شکل ورق ابتدا به صورت U و سپس به شکل O در می آید که این مرحله اصلاحا مرحله تغییر فرم U&amp;O گفته می شود.</p> <p>در نهایت پس از مشخص شدن درز جوش لوله، با عبور از دستگاه اتوماتیک جوش لوله تولید می گردد. عموما بخشی از ورق به صورت کناره جوش از محصول جدا می گردد. با تکمیل فرآیند جوش لوله ها به صورت شاخه های 6 متری بریده می شوند و برای بسته بندی هدایت می گردند.</p> <div id="44597196805"> <script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/I1uje?data%5Brnddiv%5D=44597196805&amp;data%5Bresponsive%5D=yes"></script> </div> <p style="text-align: center;">کلیپ شماره 1 - خط تولید لوله گالوانیزه صنعتی (<a title="دانلود فیلم خز تولید لوله گالوانیزه صنعتی" href="https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/36d9d86276b2b7f0b1ba18506c923da523596639-480p.mp4" target="_blank" >دانلود</a>)</p> <h2>کاربرد لوله گالوانیزه صنعتی</h2> <p>در تصویر شماره 2 مشاهده می کنیم که از لوله گالوانیزه صنعتی برای بنا کردن سازه ای در یک زمین کشاورزی استفاده شده است. به طور کل دامنه کاربردهای لوله گالوانیزه صنعتی از ساخت و ساز صنعتی گرفته تا&nbsp; استفاده در آبیاری کشاورزی گسترده شده است. حتی در زمینه ساخت و ساز نیز کاربرد لوله های گالوانیزه صنعتی بیش از لوله های سیاه یا لوله مانیسمان می باشد.</p> <p><a title="قیمت لوله ی گالوانیزه صنعتی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/76/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" target="_blank" >قیمت لوله ی گالوانیزه صنعتی</a> نسبت به قیمت لوله گالوانیزه تست آب و <a title="قیمت لوله مانیسمان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/87/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_blank" >مانیسمان</a> به مراتب کمتر است.&nbsp; همین مساله باعث کاربرد بیشتر لوله های گالوانیزه صنعتی شده است. ضمن اینکه همان مقدار مقاومت به خوردگی که در لوله های گالوانیزه تست آب وجود دارد در این لوله ها مشاهده می گردد. لذا استفاده از لوله ی گالوانیزه صنعتی توجیه اقتصادی پیدا می کند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="کاربرد و انواع فلنج" href="https://www.modiranahan.com/article/107/%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC" target="_blank" >کاربرد و انواع فلنج</a></p> </blockquote> <h2>کاربرد دیگر لوله گالوانیزه صنعتی به شرح ذیل می باشد:</h2> <ul> <li>ساخت سازه های فلزی مربوط به برق و مخابرات</li> <li>ساخت محافظ کابل های برق</li> <li>سیستم های تهویه</li> <li>فنس</li> </ul> <p>محافظ کابل برق یا کاندوئیت تشکیل شده از یک لوله گالوانیزه صنعتی سایز 1.2 و یا لوله گالوانیزه صعنتی سایز 3.4 . از کاندوئیت ها در سقف های کاذب، فونداسیون های بتنی و یا باغچه ها استفاده می گردد. کاندوئیت ها دارای مقاومت فشاری و کششی بوده و با قرار گرفتن در بتن دچار لهیدگی نمی شوند. از طرفی گالوانیزه بودن آنها باعث می گردد طول عمر این محافظ ها بیشتر گردد.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="انواع اتصالات لوله فولادی" href="https://www.modiranahan.com/article/108/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C" target="_blank" >انواع اتصالات لوله فولادی</a></p> </blockquote> <h2>کارخانجات مهم تولید کننده لوله گالوانیزه صنعتی</h2> <h3>کارخانه لوله ساوه</h3> <p>&nbsp;در سال 1354 تاسیس شده است یکی از مهم ترین تولید کنندگان لوله گالوانیزه صنعتی می باشد. این کارخانه در ساوه واقع شده است. از دیگر محصولات این کارخانه می توان به انواع پروفیل های فرم دار صنعتی، لوله های فولادی گاز خانگی و آبرسانی، <a title="قیمت لوله صنعتی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/74/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" target="_blank" >لوله های صنعتی</a> و لوله های فولادی گاز شبکه اشاره نمود.</p> <h3>کارخانه درپاد تبریز</h3> <p>یکی از کارخانه های نوپا در زمینه تولید محصولات فولادی به حساب می آید. سال تاسیس این کارخانه به 1380 بر می گردد. این کارخانه در استان آذربایجان غربی در شهر تبریز واقع شده است. گروه کارخانجات درپاد تبریز محصولاتی از قبیل ورق گالوانیزه، انواع <a title="قیمت لوله های گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/76/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" target="_blank" >لوله های گالوانیزه</a>، <a title="قیمت لوله مبلی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/88/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C" target="_blank" >مبلی</a>، <a title="قیمت لوله صنعتی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/74/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" target="_blank" >صنعتی</a>، <a title="قیمت تست آب" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/86/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%A8" target="_blank" >تست آب</a> و پروفیل های ساختمانی را نیز تولید می نماید.</p> <h3>کارخانه سپنتا</h3> <p>این کارخانه همانند لوله ساوه از پیشگامان تولید محصولات فولادی در ایران بوده است. شرکت صنعتی سپنتا در سال 1340 در تهران تاسیس شده است و با راه اندازی کارخانه خود در اهواز شروع به تولید انواع محصولات فولادی نمود. از دیگر محصولات این کارخانه می توان به <a title="قیمت لوله گازرسانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/75/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >لوله گازرسانی</a>، لوله های مبلی، لوله های سیاه و .. اشاره نمود.</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱