MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن لوله داربست

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت مطالعه: دقیقه

<p>لوله داربست اصلی ترین جز از یک سازه ی داربست است که به وسیله ورق گرم یا ورق سیاه و به صورت درزدار ساخته می شود. با توجه به ضخامت ورقی که برای ساخت لوله داربست استفاده می شود وزن لوله داربست می تواند تغییر کند. واضح است که لوله های با ضخامت بیشتر از استحکام بالاتری نیز برخوردارند. بر همین مبنا لوله های داربست را به دو نوع سبک و سنگین تقسیم بندی می کنند. لوله های داربست در طول ۶ متر تولید می شوند و با توجه به نوع طراحی برای حمل سیالات مناسب نیستند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="scaffolding pipe.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1649244042390-scaffolding%20pipe.jpg" alt="scaffolding pipe" /></p> <p><a title="لوله داربست چیست" href="https://www.modiranahan.com/wiki/77/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C" target="_blank" >لوله داربستی</a> یا همان لوله صنعتی از متداول ترین لوله ها در صنایع مختلف به ویژه صنعت ساختمان سازی است که در ضخامت های مختلف تولید و روانه بازار می گردد. این لوله ها با پیوستن به لوله های همسان خود امکان دسترسی افراد به ارتفاعات بلند و ناممکن را آسان می کند. لوله های داربست از نوع درزدار می باشند و ساخت آن ها به گونه ایست که برای انتقال سیالات مناسب نمی باشند.&nbsp;</p> <p>این لوله ها در دو نوع سبک و سنگین با شرایط وزنی مختلف و سایز استاندارد که شامل قطر خارجی 48.3 و ضخامت دیواره 3.2 میلیمتر در طول 6 متر می باشد. برای ایجاد یک سازه داربستی ابتدا باید لوله های داربستی را به یکدیگر متصل کرد که توسط بست های ویژه این کار امکان&zwnj;پذیر می باشد. لوله داربست در سایز 11.2 اینچ یا همان 5 تولید می شود که علت نامگذاری این لوله به اسم لوله 5 همین می باشد.</p> <p>در تولید لوله داربست ابتدا رول ورق سیاه توسط غلتک های گرم باز شده، سپس توسط دستگاه برش به نوارهای نازک 6 متری برش داده می شود. که در ابتدا به شکل U و سپس با فشار زیاد به شکل O، توسط غلتک ها شکل می گیرد و در نهایت دو طرف آن جوش داده می شود. به طور کلی داربست ها از میله های فلزی یا چوبی ساخته می شوند و گاهی اوقات نیز به عنوان تکیه گاه بخشی از سازه مورد استفاده قرار میگیرند. اتصال لوله های داربست به یکدیگر نیاز به تخصصی خاصی دارد زیرا در صورت آسیب دیدن خسارت های زیادی وارد می کند. فاصله استاندارد لوله داربست از ساختمان 1 الی 4 سانتی&zwnj;متر است. اما انتخاب مناسب ترین فاصله از نظر معمار مهم است.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="در موقع نصب داربست به چه نکاتی باید توجه داشت؟" href="https://www.modiranahan.com/article/559/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA" target="_blank" >در موقع نصب داربست به چه نکاتی باید توجه داشت؟</a></p> </blockquote> <p><strong>نکاتی در زمان اجرای داربست باید به آن ها توجه کرد:</strong></p> <ul> <li>حداکثر ارتفاع مجاز این داربست ها 3 متر می باشد.</li> <li>در ساختمان های بلند به منظور حفظ ایمنی از داربست هایی با ارتفاع زیاد استفاده می شود.</li> <li>چانچه ارتفاع ساختمان مذکور کم باشد در برخی از قسمت های داخلی از داربست کوتاه و با وزن کم استفاده می گردد.</li> <li>همچنین در زمان کار بایستی از کمربند ایمنی استفاده کرد.</li> <li>ورود و خروج به سکوی کار باید از طریق راه های ایمنی صورت بگیرد.</li> <li>لازم به ذکر است که حدود 20 درصد خسارات ناشی از این سازه در هنگان نصب و برداشت صورت می گیرد.</li> <li>در زمان نصب داربست باید دقت کرد که لوله های داربست با خطوط الکتریکی تماسی نداشته باشند زیرا ممکن است خساراتی وارد کند.</li> <li>ورود و خروج به سکوی کار نیز بایستی از طریق راه های ایمنی صورت بگیرید.</li> <li>نردبان ورودی به سکوی کار نیز بایستی به طور مطمئن به سکوی کار می باشد.</li> </ul> <h2>مشخصات فنی لوله داربست</h2> <p>&nbsp;لوله داربست به دو نوع سبک و سنگین با شرایط وزنی مختلف و قطر خارجی 48.3 و ضخامت دیواره 3.2 میلیمتر در طول 6 متر طبق استاندار EN93 ساخته می شود.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="105"> <p><strong>طول لوله داربست</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p><strong>قطر خارجی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p><strong>ضخامت دیواره</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="168"> <p><strong>ضخامت</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p><strong>استاندارد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="105"> <p>6 متری</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>48.3 &ndash; 48.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>4 میلمتر</p> </td> <td style="text-align: center;" width="168"> <p>2، 2.5، 3، 3.5 و 4 میلی&zwnj;متر</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>BS EN 39:2001</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="جدول وزن لوله | محاسبه وزن لوله" href="https://www.modiranahan.com/wiki/75/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87" target="_blank" >جدول وزن لوله&nbsp;</a></p> </blockquote> <h2>وزن لوله داربست</h2> <p>در جدول زیر وزن لوله داربست برحسب کیلوگرم نوشته شده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="132"> <p><strong>قطر خارجی (میلی&zwnj;متر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="138"> <p><strong>طول لوله داربست (متر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="174"> <p><strong>ضخامت لوله داربست (میلی&zwnj;متر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>وزن (کیلوگرم)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="7" width="132"> <p>48.3</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="7" width="138"> <p>2.0 &ndash; 6.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>2.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>18.53</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>3.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>20.11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>3.20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>21.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>3.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>23.81</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>3.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>24.72</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>3.80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>25.02</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>4.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>26.22</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="7" width="132"> <p>48.6</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="7" width="138"> <p>2.0 &ndash; 6.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>2.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>14.45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>2.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>15.10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>2.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>15.76</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>2.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>16.41</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>17.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>2.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>17.70</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="174"> <p>2.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>18.34</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>قیمت پروفیل لوله داربست</h2> <p>عواملی نظیر جنس لوله داربستی، وزن لوله داربستی، سایز تعیین کننده قطر داخلی، قطر خارجی و <a title="تولیدکننده ی داربست" href="https://www.modiranahan.com/article/534/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA" target="_blank" >تولیدکننده ی داربست</a> بر قیمت لوله داربستی تاثیر گذار است. به منظور اطلاع از قیمت لوله داربستی، قیمت لوله داربستی دست دوم، قیمت لوله داربستی 6 متری، قیمت لوله داربست شیراز، قیمت لوله داربست ارومیه با شماره <a href="tel:03134155">03134155</a> تماس حاصل فرمایید و یا از طریق وبسایت رسمی مدیران آهن قیمت ها را مشاهده کنید.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="قیمت لوله داربست دست دوم" href="https://www.modiranahan.com/article/532/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85" target="_blank" >قیمت لوله داربست دست دوم</a></p> </blockquote>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱