MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ناودانی سنگین چیست و چه کاربردی دارد؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ناودانی سنگین نوعی از ناودانی ست که از نظر ابعاد و وزن دقیقا با مقادیر ذکر شده در جدول اشتال مطابقت دارد. در مقابل ناودانی سنگین، ناودانی سبک هم تولید می شود که از نظر وزنی سبکتر از ناودانی سنگین است. این نوع ناودانی در برخی از کارخانه های تولیدی ایران و برخی از تولیدکنندگان اروپایی طبق استاندارد UNP تولید می شوند و شامل دو نوع ناودانی اروپایی و هم وزن اروپایی می شوند. ناودانی سنگین تحت استاندارد DIN-1024 دارای سایز 40 الی 400 و استاندارد ملی دارای سایز 80 الی 180 می باشند.</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ناودانی فولادی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1608463589251.jpg" alt="ناودانی سنگین، نوعی خاص از ناودانی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - ناودانی سنگین&nbsp;</p> <blockquote> <p><span id="whats"></span><a title="قیمت ناودانی سنگین" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت ناودانی سنگین</a> در مدیران آهن</p> </blockquote> <h2><a title="ناودانی چیست؟ مشخصات و نحوه تولید ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/55/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">ناودانی چه مقطعی است؟</a></h2> <p>ناودانی مقطعی فولادی است که شکل آن شبیه به حرف U انگلیسی می باشد و از یک جان web و دو بال عمودی Flanged تشکیل شده است. ناودانی در بازار آهن ایران به دو صورت رایج ارائه می شوند؛ یک اروپایی که از لحاظ شکلی شکلیل تر و از لحاظ وزنی سبک تر می باشد و دوم ناودانی تولید داخلی کشور، که یکی از تولیدکنندگان معروف در کشور کارخانه شکفته مشهد می باشد. ناودانی دارای کاربردهای ساختمانی و صنعتی فراوانی می باشد از جمله استفاده در چهارچوب درب و پنجره و یا یک بخش از بنای تخریب شده، استفاده برای تولید ساپورت لوله در سیستم های پایپینگ و پایپ لاین، استفاده در خرپا، بادبندها و ستون های بکار رفته در ساختمان های بلند و ... می باشد. &nbsp;ناودانی ها به دو صورت 6 و 12 متری به بازار عرضه میگردد، که یکسری سایز ها فقط به صورت 6 و یکسری فقط به صورت 12 متری تولید میگردد. قیمت ناودانی مطابق با جنس آن متفاوت است.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a title="ناودانی چیست؟" href="#whats">ناودانی چیست؟</a></li> <li><a title="ناودانی سنگین چیست؟" href="#Heavy_studs">ناودانی سنگین چیست؟</a></li> <li><a title="جدول اشتال ناودانی سنگین" href="#Stall_table">جدول اشتال ناودانی سنگین</a></li> <li><a title="جدول وزن ناودانی سنگین" href="#weight">جدول وزن ناودانی سنگین</a></li> <li><a title="فرآیند تولید ناودانی سنگین" href="#production">فرآیند تولید ناودانی سنگین</a></li> <li><span id="Heavy_studs"></span><a title="کاربرد ناودانی سنگین" href="#Application">کاربرد ناودانی سنگین</a></li> <li><a title="کارخانه های تولید ناودانی" href="#factory">کارخانه های تولید ناودانی</a></li> <li><a title="قیمت ناودانی سنگین" href="#price">قیمت ناودانی سنگین</a></li> </ul> <h2>ناودانی سنگین چیست؟</h2> <p>ناودانی سنگین یا صنعتی از لحاظ وزنی و ابعاد دقیقا با وزن درج شده در جدول اشتال مطابقت دارد. این نوع ناودانی در برخی از کارخانه های تولیدی ایران و برخی از تولیدکنندگان اروپایی طبق استاندارد UNP تولید <span id="Stall_table"></span>می شوند و شامل دو نوع ناودانی اروپایی و هم وزن اروپایی می شوند.&nbsp; ناودانی سنگین تحت استاندارد DIN-1024 دارای سایز 40 الی 400 و استاندارد ملی دارای سایز 80 الی 180 می باشند.</p> <p>ناودانی سنگین در مقایسه با دیگر ناودانی ها دارای وزنی نسبتا سنگین دارد. این نوع ناودانی برای ساخت بادبند، تیر، خرپا و ستون مورد استفاده قرار میگیرد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ناودانی سنگین" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1608464008126.jpg" alt="ناودانی سنگین" />تصویر شماره ۱ - ناودانی سنگین</p> <h2>جدول اشتال ناودانی سنگین</h2> <p><strong>جدول وزن ناودانی حاوی اطلاعات زیر می باشد:</strong></p> <p>Ey: فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی</p> <p>Xm: فاصله مرکز برش تا مرکز سطح</p> <p>A1: فاصله دو پروفیل برای مساوی شدن ممان اینرسی ها</p> <p>جدول اشتال برای ناودانی نیز همانند سایر محصولات ساختمانی بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت است و می توان از آن به عنوان یک هندبوک ساختمانی پرکاربرد نام برد.</p> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" rowspan="2" width="69"> <p>UNP&nbsp;</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>h</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>b</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>s</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>t=r<sub>1</sub></p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>r<sub>2</sub></p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>c</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>h-2c</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>A</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>G</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>J&times;</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>W&times;</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>i&times;</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>J<sub>y</sub></p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>W<sub>y</sub></p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>i<sub>y</sub></p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>e<sub>y</sub></p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>&times;M</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>a<sub>1</sub></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>mm</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>mm</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>mm</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>mm</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>mm</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>mm</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>mm</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>cm<sup>2</sup></p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>kg/m</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>cm<sup>4</sup></p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>cm<sup>3</sup></p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>cm</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>cm<sup>4</sup></p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>cm<sup>3</sup></p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>cm</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>cm</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>cm</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۳۰&times;۱۵</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۹</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۲۱</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۷۴</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۵۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۶۹</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۰۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۳۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۳۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۴۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۵۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۷۴</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>&mdash;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۳۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۳</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۴۴</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۲۷</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۳۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۲۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۰۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۳۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۶۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۹۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۳۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۲۲</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>&mdash;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۴۰&times;۲۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۶۶</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۸۷</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۷٫۵۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۷۹</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۴۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۱۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۸۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۵۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۶۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۰۱</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>&mdash;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۴۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۲۱</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۸۷</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴٫۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷٫۰۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۶۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۰۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۰۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۳۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۳۲</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>&mdash;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۵۰&times;۲۵</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۲٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۹۲</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۸۶</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۶٫۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۷۳</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۸۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۴۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۴۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۷۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۸۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۳۴</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>&mdash;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۵۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷٫۱۲</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۵۹</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۶٫۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰٫۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۹۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۹٫۱۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۷۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۱۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۳۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۴۷</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۶۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۲٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۴۶</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۰۷</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۱٫۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۲۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۵۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۱۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۸۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۰٫۹۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۵</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>&mdash;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۶۵</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۲</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۴</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۹٫۰۳</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۷٫۰۹</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۷٫۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۷٫۷</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۵۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴٫۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۰۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۲۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۴۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۶</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۸۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۴</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۷</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۸٫۶۴</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۶٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۹٫۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۳۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۳۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۴۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۶۷</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۲۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۰۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۸٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۳٫۵</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰٫۶</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۰۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۱٫۲</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۹۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۹٫۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۸٫۴۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۴۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۵۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۹۳</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۴۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۲۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۲۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۹</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۹</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۷</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۳٫۴</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۶۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۰٫۷</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۶۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۳٫۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱٫۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۵۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۰۳</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۵۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۴۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۱</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۹۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۰٫۴</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۶</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۰۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۶٫۴</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۴۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۲٫۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴٫۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۷۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۷۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۳۷</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۷۰</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۶۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۶۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۷٫۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۲٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۴</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۸٫۸</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۹۲۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۲۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۵٫۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۸٫۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۸۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۸۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۵۶</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۸۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۸۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۸۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۷۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۳٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۳۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۸</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۲</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۳۵۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۵۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۹۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۲٫۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۰۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱٫۹۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۷۵</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۹۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۲۰۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۰۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۷۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸٫۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۴٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۵۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۲٫۲</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۵٫۳</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۹۱۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۹۱</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۷٫۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۱۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۰۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۹۴</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۰۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۲۲۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۲۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۲٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۶٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۶۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۷٫۴</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۹٫۴</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۶۹۰۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۴۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸٫۴۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۹۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۳٫۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۱۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۲</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۲۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۲۴۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۴۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۹٫۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۳</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۶٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۸۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۲٫۳</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۳٫۲</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۶۰۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۰۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۹٫۲۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۴۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۹٫۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۴۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۲۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۳۹</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۳۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۲۶۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۶۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۹۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۷</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۰۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۸٫۳</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۷٫۹</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۸۲۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۷۱</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۹٫۹۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۱۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۷٫۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۵۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۳۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۶۶</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۴۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۲۸۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۸۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۹۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۷٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۲</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۱۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۳٫۳</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۱٫۸</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۲۸۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۴۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰٫۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۹۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۷٫۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۷۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۵۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۰۲</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۶۰</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۳۰۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۰۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۴</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۳۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۸٫۸</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۶٫۲</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۰۳۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۳۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱٫۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۹۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۷٫۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۴۱</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۷۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۳۲۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۲۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۷٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸٫۷۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۷</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۴۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷۵٫۸</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۹٫۵</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰۸۷۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۷۹</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۲٫۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۹۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۰٫۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۸۱</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۸۲</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۱۸۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۳۵۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۵۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۴</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۸۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷۷٫۳</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۰٫۶</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۲۸۴۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷۳۴</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۲٫۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵۷۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۷۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۴۵</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۲۰۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p><span id="weight"></span>۳۸۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۸۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰۲</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۳٫۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۶</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۳٫۵</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۱۳</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۰٫۴</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۳٫۱</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۵۷۶۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۲۹</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۶۱۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۷۸٫۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۷۷</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۳۸</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۴٫۵۸</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۲۲۷</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="69"> <p>۴۰۰</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;" width="68"> <p>۴۰۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۱۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۹</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۸</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۳۲۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۹۱٫۵</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۷۱٫۸</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;" width="68"> <p>۲۰۳۵۰</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰۲۰</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۴٫۹</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۸۴۶</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۱۰۲</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۳٫۰۴</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۲٫۶۵</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;" width="68"> <p>۵٫۱۱</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="69"> <p>۲۴۰</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2><a title="جدول وزن ناودانی | وزن ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/72/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">جدول وزن ناودانی</a> سنگین فولادی</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="83"> <p><strong>سایز ناودانی</strong><strong> mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p><strong>وزن هر متر شاخه</strong><strong> kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p><strong>ارتفاع ناودانی</strong><strong> h</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>عرض بال</strong><strong> b</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p><strong>وزن شاخه 6 متری</strong><strong> kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="81"> <p><strong>وزن شاخه 12 متری</strong><strong> kg/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>8.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>51.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="81"> <p>103.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>63.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="81"> <p>127.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>13.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>80.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="81"> <p>160.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="83"> <p><span id="production"></span>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>16.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>96.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="81"> <p>192.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>18.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>111.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="81"> <p>223.2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بدانید:&nbsp;<a title="بررسی تفاوت ناودانی سبک و سنگین" href="https://www.modiranahan.com/article/90/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9" target="_blank" rel="nofollow">بررسی تفاوت ناودانی سبک و سنگین</a></p> </blockquote> <h2><a title="فرآیند تولید ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/92/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">فرآیند تولید ناودانی</a> سنگین</h2> <p>ناودانی در دو نوع پرسی و فابریک تولید می گردد.</p> <h3>ناودانی پرسی</h3> <p>&nbsp;تولید ناودانی پرسی یا ناودانی سرد همانند تولید پروفیل درب و پنجره و پروفیل زد به صورت شکل دهی نورد سرد می باشد که از طریق دستگاه رول فرمینگ انجام می شود. <a title="ورق سیاه چیست؟ کاربردها و ویژگی های ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/wiki/47/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">ورق فولادی</a> ابتدا توسط دستگاه رول باز کن، باز و در پهنای مورد نظر برش داده می شود سپس در ابتدای خط تولید قرار می گیرد سرانجام با عبور از میان قالب های پرس شکل ناودانی را به خود میگیرد. سرانجام در شاخه های 12 متری برش، لیبل بندی و بسته بندی می شود و به انبار فرستاده می شود.</p> <h3><span id="Application"></span>ناودانی فابریک</h3> <p>ناودانی فابریک یا ناودانی نورد گرم همانند نحوه تولید <a title="میلگرد ساده چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/wiki/17/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">میلگرد ساده</a> و <a title="میلگرد آجدار چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/wiki/11/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">میلگرد آجدار</a> اتفاق می افتد. ابتدا اسلب گداخته می شود و به سمت دستگاه قالب حرکت و بر اساس سایز ناودانی مورد نیاز شکل دهی می گردد. سپس بروی بستر دستگاه خنک کننده قرار می گیرد و سرانجام بسته بندی، لیبل بندی می شود. &nbsp;</p> <div id="26960767811"> <script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/hujZY?data%5Brnddiv%5D=26960767811&amp;data%5Bresponsive%5D=yes"></script> </div> <p style="text-align: center;">کلیپ شماره 1 - تولید ناودانی فابریک</p> <h2>کاربرد ناودانی سنگین</h2> <ul> <li>ناودانی سنگین به صورت تکی و دوبل در تیرها استفاده می شود.</li> <li>به صورت جفتی و به فرم قوطی در ستون ها بکار برده می شود.</li> <li><span id="factory"></span>ناودانی سنگین به صورت تکی و جفتی در بادبندها استفاده می شود.</li> <li>به صورت جفتی در تولید خرپا کاربرد دارد.</li> <li>استفاده در ساخت اسکلت های فلزی بکار رفته در کامیون ها و ماشین آلات سنگین</li> <li>برای تولید لوله در سیستم پایپینگ و پایپ لاین</li> </ul> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاربرد ناودانی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1608464131924.jpg" alt="ناودانی سنگین از لحاظ وزن کاملاً مطابق با وزن درج شده در جدول وزنی اشتال است." /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۳ - کاربرد ناودانی سنگین</p> <h2><a title="تولیدکنندگان ناودانی | کارخانه های تولید کننده ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/91/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">کارخانه های تولید ناودانی سنگین</a></h2> <p>در حال حاضر کارخانه های زیادی در کشور اقدام به تولید ناودانی می کنند اما با توجه داشت که همه آن ها تولید کننده ناودانی سنگین نمی باشند. با توجه به آنکه ناودانی سنگین کاربردهای صنعتی دارد تنها تعداد محدودی کارخانه آن را تولید می کنند. تولید کنندگان ناودانی سنگین در ایران به می توان به کارخانه های زیر اشاره کرد.&nbsp;</p> <ul> <li><span id="price"></span><strong>ناودانی ناب تبریز:</strong> یکی از شناخته شده ترین کارخانه های تولید کننده ناودانی سنگین در کشور کارخانه ناب تبریز است که در سال ۱۳۸۲ در تبریز تاسیس گردید. این کارخانه ظرفیت تولید انواع ناودانی با استاندارد ملی، ناودانی سنگین با استاندارد اروپایی و ناودانی سبک با استاندارد روسی را داراست. ناودانی تبریز جز ناودانی های با کیفیت بازار است و با توجه به سنگین بودن و کیفیت بالا از نظر قیمت نیز گرانتر از برخی نمونه های معمول ناودانی در بازار است.&nbsp;</li> <li><strong>ناودانی شکفته مشهد:</strong> کارخانه شکفته مشهد نیز از دیگر تولید کنندگان به نام ناودانی در ایران سات هک سال تاسیس آن به ۱۳۳۰ باز می گردد. به عبارت دیگر بیش از ۷۰ سال است که کارخانه شکفته مشهد در صنعت کشور مشغول به فعالیت است. در حال حاضر انواع ناودانی سبک و سنگین با استاندارد ملی و اروپایی و بین المللی از محصولات این کارخانه به شمار می آید.&nbsp;</li> <li><strong>ناودانی فایکو (ناودانی البرز ایرانیان):</strong> کارخانه فایکو یکی دیگر از تولید کنندگان ناودانی سنگین در کشور است. که انواع ناودانی سبک و سنگین در سایزهای ۱۴، ۱۶، ۱۶، ۲۰ و ۲۴ را تولید می کند.&nbsp;</li> </ul> <h2>قیمت ناودانی سنگین</h2> <p>ناودانی سنگین به دلیل شکل هندسی و مقاومتی که دارد به طور گسترده در ساخت اسکلت های فلزی بکار رفته در ماشین آلات و کامیون ها&nbsp; مورد استفاده قرار می گیرد و برای پروژه های ساختمانی، ساختار ایده آلی را ایجاد می کند. جهت اطلاع از قیمت ناودانی سنگین و سبک می توانید با شماره <a href="tel:03134155">34155-031</a> تماس حاصل فرمائید. عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، قیمت مواد اولیه نظیر شمش، ورق فولادی، سطح عرضه و تقاضا در بورس کالا قیمت ناودانی اصفهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین جهت دسترسی راحتر و سریع مشتریان به <a title="قیمت روز ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت روز ناودانی</a> سایت مدیران آهن روزانه بروز می شود.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲