MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

اجرای وال پست در اسکلت بتنی و فلزی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>وال پست در واقع چهارچوبی فلزی از جنس نبشی، ناودانی، قوطی پروفیل می باشد که جهت توزیع صحیح نیروهای وارده بر دیوار عمل می کند. وال پست از برخورد نیروهایی نظیر زلزله و وزش شدید باد به طور مستقیم بر ستون های اصلی ساختمان جلوگیری می کند تا دیوار در امان بماند. در واقع وال پست باعث می گردد دیوار ساختمان در برابر نیرو وارده به صورت یکپارچه عمل کند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="اجرای وال پست در اسکلت بتنی و فلزی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1612354960621.jpg" alt="اجرای وال پست در اسکلت بتنی و فلزی" /></p> <p>وال پست در واقع چهارچوبی فلزی از جنس نبشی، ناودانی، قوطی پروفیل می باشد که جهت توزیع صحیح نیروهای وارده بر دیوار عمل می کند. وال پست از برخورد نیروهایی نظیر زلزله و وزش شدید باد به طور مستقیم بر ستون های اصلی ساختمان جلوگیری می کند تا دیوار در امان بماند. در واقع وال پست باعث می گردد دیوار ساختمان در برابر نیرو وارده به صورت یکپارچه عمل کند.</p> <p>اعضای غیر سازه ای ساختمان مانند دیوار اگر به صورت اصولی با اسکلت سازه ای و مقاوم&zwnj;سازی ساختمان درگیر نباشد در هنگام وقوع نیروهای ناشی از زلزله فرو میریزند و خسارت های جانی و مالی فراوانی نیز به بار می آورند. از این رو مهندسین طراح اهکارهایی برای جلوگیری از چنین آسیب هایی به ساختمان بررسی نموده اند و یکی از راهکار ها را اجرای وال پست دانستند. وال پست به روش های مختلفی، اما اکثرا به صورت تیر، ستون طراحی و کاشت میلگرد اجرا می شود. بنابراین مهمترین دلیل ساخت وال پست را می توان مقاوم&zwnj;سازی ساختمان در نظر گرفت.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="وال پست چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/41/%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%AA" target="_blank">وال پست چیست؟</a></p> </blockquote> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a title="انواع وال پست" href="#type">انواع وال پست</a></li> <li><a title="مقررات موجود برای اجرای وال پست" href="#regulation">مقررات موجود برای اجرای وال پست</a></li> <li><a title="مراحل اجرای وال پست با اسکلت بتنی" href="#levels">مراحل اجرای وال پست با اسکلت بتنی</a></li> <li><span id="type"></span><a title="اجرای وال پست" href="#implementation-of">اجرای وال پست</a></li> <li><a title="مرجع استاندارد وال پست" href="#Reference">مرجع استاندارد وال پست</a></li> <li><a title="اشتباهات اجرای وال پست" href="#Objections">اشتباهات اجرای وال پست</a></li> </ul> <h2>انواع وال پست</h2> <p>به طور کلی می توان وال پست را از نظر نحوه ی نصب به سه دسته عمده تقسیم نمود:</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="اجزای وال پست" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1612355026110.jpg" alt="اجزای وال پست" />تصویر شماره 1 - اجزای وال پست</p> <ul> <li> <h3>وال پست عمودی</h3> </li> </ul> <p>گاهی برخی مهندسین طراح در تحلیل بارهای وارده بر دیوار ساختمان به این نتیجه می رسند که بارهای خمشی در دیوار بر دیگر انواع بارهای وارده غلبه دارند. در این حالت باید وال پست به صورت عمودی نسب گردد. وال پست در این موقعیت طوری قرار میگیرد که نقاطی که می بایست در سازه اصلی نصب گردد، در بالا و پایین وال پست واقع شوند. شکل ظاهری وال پست افقی و عمودی می تواند مشابه یکدیگر باشد اما باید دقت داشت در وال پست عمودی یا قائم معمولا ضخامت کل دیوار پوشش داده می شود.</p> <ul> <li> <h3>وال پست افقی</h3> </li> </ul> <p>در بعضی از موارد بخش هایی از سازه می بایست به عنوان تکیه گاه وال پست قرار گیرند به نحوی واقع شده است که برای نصب وال پست بهتر است آن را به حالت افقی قرار داد. باید این نکته را مد نظر قرار داد که وال پست برای عضو های از ساختمان به کار می روند که عمودی هستند اما خود وال پست می تواند به صورتی تعبیه گردد که حالت افقی داشته باشد. برخی اوقات برای نصب وال پست افقی از تسمه برای محکم تر نمودن وال پست استفاده می کنند.</p> <ul> <li> <h3 id="regulation"></span>وال پست ترکیبی</h3> </li> </ul> <p>در بعضی از شرایط که چندین وال پست در کنار هم قرار میگیرند، قرار گرفتن وال پست افقی و وال پست قائم در دیوار امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. برج های بسیار بلند و همچنین ساختمان هایی که در معرض برخی نیروهای وارده هستند بیش از هرچیزی با استفاده از وال پست هایی که به صورت افقی و عمودی نصب شده اند ایمن می گردند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="بادبند یا مهاربند" href="https://www.modiranahan.com/article/154/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">بادبند یا مهاربند</a></p> </blockquote> <h2>مقررات موجود برای اجرای وال پست</h2> <p>مقرراتی برای اجرای وال پست و استانداردهای اجرای آن تبین شده است و مطابق با قانون باید اجرا شود و مهندسین ناظر باید بر روند اجرای ان نظارت داشته باشند.</p> <ul> <li>وال پست در اسکلت فلزی و وال پست در اسکلت بتنی را از پروفیل هایی مانند نبشی، ناودانی، قوطی و تمسه می سازند. ساخت وال پست با استفاده از میلگرد اشتباه است.</li> <li>وال پست از نظر مصالح به دو نوع فلزی و بتنی تقسیم می شود. وال پست بتنی در سازه های با مصالح بنایی و وال پست فلزی در ساختمانی هایی که دارای اسکلت فزلی یا بتنی بکار می روند.</li> <li>اجرای وال پست در دیوار هایی به طول 6 متر الزامی است و باید انجام شود. البته ناگفته نماند که برخی دستورالعمل ها طول دیوار بیشتر از 5 متر را در نظر می گیرند.</li> <li><span id="levels"></span>هنگامی که طول دیوار 40 برابر ضخامت دیوار باشد اجرای وال پست برای دیوار الزامی است.</li> <li>در برخی از دستورالعمل ها آمده هنگامی که ارتفاع دیوار 30 برابر ضخامت دیوار باشد، اجرای وال پست الزامی است.</li> <li>وال پست عمودی را در دهانه های بزرگ از روی تیر طبقه پایین به زیر طبقه بالا در داخل میان قاب جوش می دهند.</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="سازه نگهبان چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/165/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">سازه نگهبان چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>مراحل اجرای وال پست با اسکلت بتنی</h2> <p>وال پست هایی که در سازه هایی با اسکلت بتنی اجرا می شوند و از مرحله قالب گذاری در بتن ریزی آغاز می شوند. در مرحله قالب گذاری برای بتن ریزی، صفحه های فلزی به منظور اتصال نبشی ها باید جداسازی شوند. البته گاهی مرحله جاسازی صفحه در قالب ها انجام نمی شود و پس از بتن ریزی ستون ها و تیغه ها، صفحات با استفاده از انکر بولت یا رول بولت به ستون و تیغه های بتنی متصل می شوند. پس از صفحه گذاری به فاصله یک تا یک و نیم متری از هم، با استفاده از نبشی یا پروفیل لقدام به نبشی کشی و سپس وال پست گذاری می شود.</p> <p><span id="implementation-of"></span>در واقع وال پست باید طوری تعبیه شود که دیوار چینی دقیقا در بین دو وال پست قرار گیرد و در صورتی که در دیوار، پنجره تعبیه شده باشد، چهارچوب پنجره باید وال پست گذاری انجام شود. دیوار چینی در قسمت بالا و نزدیک به تیغه باید با استفاده از آجر چینی با وزن بالا و ملات مرغوب و کافی انجام شود زیرا متحمل وزن است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="اجرای وال پست با اسکلت بتنی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1612355062714.jpg" alt="اجرای وال پست با اسکلت بتنی" />تصویر شماره 2 - &nbsp;اجرای وال پست با اسکلت بتنی</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="میلگرد بستر چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/1/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">میلگرد بستر چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>اجرای وال پست</h2> <p>وال پست ها با استفاده از روش هایی مانند جوشکاری، پیچ و مهره بهستون ها و تیرها متصل می شود. در استاندارهای اروپایی استفاده از روش جوشکاری به دلیل انعطاف کم منسوخ شده است و تنها از روش های پیچ و مهره در ساخت اسکلت و دیرگ قسمت های سازه استفاده می شود ولی در ایران استفاده از روش جشوکاری همچنان مورد تایید مراجع قانون گذار است.</p> <p>وال پست در دو جدار بیرونی و درونی دیوارها، اطراف پنجره ها با فواصل معین و استاندارد نسبت به هم ساخته می شوند. اتصال وال پست به ستون ها غیر اصولی است و از آنجایی که اتصال بین دیوار و ستون با پلی اورتان پر می شود، اتصال وال پست به ستون غیر استاندارد است و باید با فاصله اجرا شود. دلیل این امر انعطاف بیشتر ستون ها در هنگام مواجهه با نیروهای عمودی است. پس از اجرای وال پست دیوارچینی به <span id="Reference"></span>طور معمول انجام می شود و بین دو جدار وال پست با ملات و اجر پر می شود.تمام بیرون زدگی ها از ستون ها و تیرها مانند بالکن، طاقچه و ... باید با وال پست محکم شود، جان پناه های پشت بام و هرجان پناه مرتفع دیگری که احتمال ریزش آن در زمان بروز نیروهای جانبی وجود دارد باید، وال پست گذاری و سپس دیوار چینی شود.</p> <h2>مرجع استاندارد وال پست</h2> <p>آیین نامه 2800 ایران از جمله مهمترین آیین نامه های ساختمانی می باشد که مهندسین عمران با آن سر و کار دارند دلیل اصلی شکل گیری این استاندارد فجایع حاصل از زلزله در ساختمان ها بوده است. زلزله پدیده <span id="Objections"></span>ای طبیعی است که در طول تاریخ، بشر را به شدت به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاها شده است. برای جلوگیری از مخاطرات ناشی از وقوع زلزله در ساختمان استاندارد 2800 ملی ایران تولید و با گذشت چند سال به اجرا پیوست. بازنگری در این نوع استاندارد هر 5 سال یکبار صورت میگیرد.</p> <h2>اشتباهات اجرای وال پست</h2> <ol> <li>عدم اجرای پشت به پشت نبشی های افقی و یا قائم که باعث می شود دیوار تنها در یک سمت، داخل نبشی ها اجرا شوند.</li> <li>عدم نبشی کشی صحیح که باید به صورت افقی در امتداد تیغه پایینی و بالایی باشد. اگر نبشی کشی عمود بر تیغه باشد و عرض آن را طی کند به صورت صحیح اجرا نشده است.</li> <li>استفاده از میلگرد در اجرای کلاف های افقی به جای نبشی</li> </ol> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ایرادات اجرای وال پست" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1612355291798.jpg" alt="ایرادات اجرای وال پست" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 -&nbsp; ایرادات اجرای وال پست</p> <h2>&nbsp;</h2>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲