MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

استاندارد لوله های فولادی درزدار

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>تولیدکنندگان لوله های فولادی درزدار، جدول های استاندارد درباره ی ابعاد و وزن لوله ها دارند. این جداول که به &laquo;جدول استاندارد لوله های فولادی&raquo; مشهور هستند به خریداران کمک می کنند تا لوله درزدار درخواستی خود را با دقت بیشتری انتخاب کنند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="استاندارد لوله های فولادی درزدار" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1614859561560.jpg" alt="استاندارد لوله های فولادی درزدار" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت لوله صنعتی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/74/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" target="_blank" >قیمت لوله صنعتی</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>تولیدکنندگان لوله های فولادی درزدار، جدول های استاندارد درباره ی ابعاد و وزن لوله ها دارند. این جداول که به &laquo;جدول استاندارد لوله های فولادی&raquo; مشهور هستند به خریداران کمک می کنند تا لوله درزدار درخواستی خود را با دقت بیشتری انتخاب کنند.</p> <p>لوله فولادی درزدار به نوعی لوله گفته می شود که با تبدیل ورق های فولادی به شکل استوانه و جوشکاری مستقیم یا مارپیچ، تولید می شوند. لوله های درزدار فولادی در مقابل لوله های مانیسمان (بدون درز) قرار میگیند که روش ساخت متفاوتی دارند.&nbsp;</p> <h2>انواع لوله درزدار</h2> <ul> <li> <h3>لوله&zwnj;ی فولادی درزدار جدارچاه</h3> </li> </ul> <p>لوله های جدارجاه به نوعی لوله درزدار گفته می شود که به منظور استحکام و حفاظت از دیواره&zwnj;&zwnj;ی چاه به کار می رود؛ لوله های جدارچاه با توجه به اینکه فشار و ضربات احتمالی زیادی را باید تحمل کنند؛ معمولا از ورق های فولادی مستحکم مانند ورق سیاه تولید می شوند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="&nbsp;لوله&zwnj; درزدار جدارچاه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1614609281439.jpg" alt="&nbsp;لوله&zwnj; درزدار جدارچاه" />تصویر شماره 1 -&nbsp;لوله&zwnj; درزدار جدارچاه</p> <ul> <li> <h3>لوله درزدار آبرسان</h3> </li> </ul> <p>لوله های درزدار آبرسان جهت انتقال آب آشامیدنی یا شور از شهر یا منطقه ای به شهر یا منظقه ای دیگر استفاده می شوند؛ این لوله ها به علت مواجه زیاد با آب از ورق های روی اندود یا گالوانیزه تولید می شود تا در برابر رطوبت و آب در مقابل خوردگی و زنگ زدگی استحکام کافی را داشته باشند.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="لوله&zwnj; درزدار آبرسان" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1614609303363.jpg" alt="لوله&zwnj; درزدار آبرسان" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 -&nbsp;لوله&zwnj; درزدار آبرسان</p> <ul> <li> <h3>لوله درزدار گازی</h3> </li> </ul> <p>لوله های فولادی مورد استفاده در گازرسانی، معمولا بدون درز هستند و به صورت درزدار (مانیسمان) تولید می گردند. اما در برخی موارد از روش بدون درز برای ساخت لوله گازی استفاده می شود.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="لوله&zwnj; درزدار گازی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1614609402223.jpg" alt="لوله&zwnj; درزدار گازی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 -&nbsp;لوله&zwnj; درزدار گازی</p> <ul> <li> <h3>لوله درزدار API</h3> </li> </ul> <p>API یک استاندارد آمریکایی است که از طرف یک موسسه&zwnj;ی آمریکایی برای لوله های فولادی تایید شده است. لوله های فولادی API برای انتقال مایعاتی مانند نفت، گاز و موادشیمیایی و اسیدی کاربرد زیادی دارند.&nbsp;</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="لوله&zwnj; درزدار API" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1614609356041.jpg" alt="لوله&zwnj; درزدار API" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 -&nbsp;لوله&zwnj; درزدار API</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="مقایسه انواع لوله فولادی" href="https://www.modiranahan.com/article/206/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">مقایسه انواع لوله فولادی</a></p> </blockquote> <h2>استاندارد انواع لوله درزدار و دون درزدار</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p><strong>عنوان اختصاری استاندارد</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p><strong>مشخصات استاندارد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>SPEC 5L</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>&nbsp;این استاندارد برای بیان نوع ماده و ابعاد لوله ی استیل بدون درز استفاده می شود.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>ASTM A 106</p> <p>ASME SA 106</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>این استاندارد برای بازرسی به دمای بالا برای لوله&zwnj;ی کربن استیل بدون درز بکار می رود.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>ASTM A 335</p> <p>ASME SA 335</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>از این استاندارد برای سرویس دمای بالا در لوله های استیل با آلیاژ آهنی به صورت بدون درز استفاده می شود.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>ASTM A 520</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>این استاندارد مربوط به ملزومات و اتصالات مربوز به لوله ها است</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>ASME B 36.10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>برای بررسی قطر، ضخامت و وزن لوله ها استفاده می شود و مربوط به لوله هایی با قطر 1.8 تا 24 اینچ است</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>BS 3059</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>مربوط تنش کششی لوله ها در دمای بالا مورد استفاده قرار میگیرد.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>DIN 1626</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>مربوط به کاربرد های خاص در لوله های کرین استیل</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>DIN 2394</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>برای تنظیم و بررسی قطر خارجی، ضخامت، وزن و تحمل لوله بکار می رود</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>DIN 2394 DEEL 2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>برای بررسی قطر خارجی، ضخامت، وزن و تحمل لوله بکار می رود</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>DIN 2440</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>برای انتقال مایعات و گاز ها با فشار حداکثری 25 استفاده می شود</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>DIN 2441</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>مربوط به تیوب است</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>DIN 2448</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>اطلاعاتی مربوط به قطرهای بیرونی و ضخامت لوله های درزدار</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>DIN 2470-1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>از ابن استاندارد برای لوله های گازی درزدار و بدون درز استفاده می کنند</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>DIN 17121</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>اطلاعاتی مربوط به نوار کربن استیل</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>DIN 30670</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>به پوشش پلی اتیلن لوله و تیوب مربوط می شود.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>EN 10025</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>یک استاندارد اروپایی برای کنترل لوله های کرین استیل</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>EN 10210-2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>این استاندارد برای مقاطع مربعی، مستطیلی و یا دایره ای شکل لوله بکار می رود</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>ISO 65 LIGHT</p> <p>SERIES 2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>این استاندارد مربوط به مسائل فنی، ابعاد، ضخامت، وزن و تحمل بار لوله ها است.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>AWWA-C200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>این استاندارد برای انتقال آب با قطر 6 اینچ یا بیشتر 6 اینچ است.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>ASTM A252</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>این استاندارد برای مصارف پایل لوله های درزدار یا بدون درز است.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>EN 10208</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>این استاندارد به لوله های منتقل کننده مایعات احتراق پذیر مربوط می باشد</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>ISO 313183</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>این استاندارد برای لوله های فولادی بکار رفته در صنایع نفت و گاز است</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>API 5L</p> <p>PSL2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>یک استاندارد آمریکایی برای انتقال نفت و گاز با لوله های درزدار</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="42"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="179"> <p>IGS-TP-010</p> </td> <td style="text-align: center; width: 297px;" width="312"> <p>مربوط به پوشش سه لایه لوله ها است</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>هر کارخانه لوله موظف است که محصولات تولید خود را بر اساس یک استاندارد خاص تولید و عرضه کند؛ دلایل زیادی برای انتخاب یک استاندارد وجود دارد اما مهمترین آن ها، کاربرد هر نوع لوله است، به بیان ساده&zwnj;تر هر استاندارد برای ساخت لوله ای با یک کاربرد مشخص، مورد استفاده قرار می گیرد.</p> <h2>استاندارد ASME B31</h2> <p>استاندارد ASME B31 مربوط به تولید لوله&zwnj;های فولادی برای مصارف صنعتی می باشد. بر اساس کاربرد لوله های فولادی، 5 استاندارد مربوط به ASME B31 وجود دارد. هر هفت استاندارد مربوط به ASME B31 &nbsp;را بررسی می کنیم.</p> <h2>استاندارد ASME B31 با کد B31.1</h2> <p>این استاندارد مربوط به تولید لوله های فولادی برای انواع نیروگاه های صنعتی است. استاندارد B31.1 در دستگاه های گرمایشی و سرمایشی مرکزی و متمرکز، استفاده بسیار زیادی دارند. همچنین بیشترین کاربرد این لوله ها در مصارف صنعتی و تجاری یا نیروگاه های تولید الکتریسیته است. جالب است بدانید که کد B31.1 برای ساخت دستگاه های گرمایشی زمین گرمایی، کاربرد دارد.</p> <h2>استاندارد ASME B31 با کد B31.3</h2> <p>این لوله با هدف &laquo;لوله کشی فرآیندی&raquo; یا PROCESS PIPING مشهور است. لوله های تولید شده بر مبنای کد B31.3 در پالایشگاه های نفتی، صنایع پتروشیمی و حتی صنایع دارویی نیز کاربرد دارند.</p> <h2>استاندارد ASME B31 با کد B31.4</h2> <p>این استاندارد برای تولید محصولاتی با هدف تامین خطوط لوله&zwnj;ی انتقال انواع مایعات و اسلاری ها تولید و عرضه می شوند. از این لوله ها برای ایجاد یک مسیر ارتباطی لوله ای بین ایستگاه های پمپاژ استفاده می شود؛ به بیان ساده&zwnj;تر برای انتقال انواع سیالات از یک مقصد به مقصد دیگر، از این لوله ها استفاده می شود.</p> <h2>استاندارد ASME B31 با کد B31.8</h2> <p>از این استاندارد برای انتقال و جا به جایی گاز همچنین انتقال گازهای کمپرسورها استفاده قرار می گیرد. گفتنی است که مدل درزدار این لوله با جوش کاری دقیق و ایمن همراه است.</p> <h2>استاندارد ASME B31 با کد B31.9</h2> <p>این لوله ها برای مصارف ساختمانی بیشترین کاربرد و کارآمدی را دارند؛ قابل ذکر است که در ایجاد یک شبکه پمپاژ در ساختمان های صنعتی، تجاری و مسکونی از این لوله ها استفاده می شود. لوله هایی که با این هدف تولید می شوند نیازی به فشار، دما و محدودیت سایز ندارند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="انواع اتصالات لوله فولادی" href="https://www.modiranahan.com/article/108/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">انواع اتصالات لوله فولادی</a></p> </blockquote> <h2>موسسات فعال در عرصه استاندارد لوله ها</h2> <p>ممکن به این فکر کنید که این استاندارد ها را چه سازمانی یا چه موسسه ای تعریف می کند؟</p> <p>برجسته&zwnj;ترین و مهم ترین موسسات استاندارد لوله های فولادی، موارد زیر است:</p> <ul> <li>استاندارد صنعتی ژاپن با علامت اختصاری JIS</li> <li>موسسه استاندارد انگلستان با علامت اختصاری BSI</li> <li>استاندارد گاز ایران با علامت اختصاری IGS</li> <li>موسسه تحقیقات صنعتی و استاندارد ایران با علامت اختصاری ISIRI</li> <li>موسسه تست و متریال آمرکا با علامت اختصاری ASTM</li> <li>موسسه نفت خام آمریکا با علامت اختصاری API</li> </ul> <h2>معرفی استاندارد انواع لوله فولادی</h2> <p>در حال حاضر چندین نوع استاندارد مشخص برای هر یک از لوله ها وجود دارد که سابقه به وجود آمدن هریک از آنها داستان هایی دارد.</p> <p style="text-align: left;">ISIRI: Iranian standard &amp; industrial research institute</p> <p style="text-align: left;">IGS: Iranian gas standard</p> <p style="text-align: left;">IPS: Iranian petroleum standard</p> <p style="text-align: left;">API: American petroleum institute</p> <p style="text-align: left;">ASTM: American society for testing &amp; material</p> <p style="text-align: left;">AGA: American gas association</p> <p style="text-align: left;">MSS-SP: Manufacturer standard society-standard practice</p> <p style="text-align: left;">DIN: Deutsches institut for normang e.v</p> <p style="text-align: left;">BSI: British standard institution</p> <p style="text-align: left;">JIS: Japanese industrial standard</p> <p style="text-align: left;">EM: Euronorm</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="انواع لوله صنعتی و اتصالات" href="https://www.modiranahan.com/article/26/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">انواع لوله صنعتی و اتصالات</a></p> </blockquote> <h2 style="text-align: right;">کاربرد لوله درزدار</h2> <p style="text-align: right;"><strong>لولو های درزدار کاربردهای فراوانی در صنعت دارد. از جمله برخی کاربر ها عبارتند از:</strong></p> <ul style="text-align: right;"> <li>تولید قطعات صنعتی</li> <li>تونل سازی</li> <li>ساخت داربست و حصار</li> <li>ساخت کشتی و تجهیزات زیردریایی</li> <li>لوله های شوفاژ و گازی</li> <li>صنعت خودرو سازی (جک و شاسی)</li> </ul> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲