MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

انواع ورق استنلس استیل و کاربردهای آن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>استنلس استیل ها که در صنعت کشور ما به طور خلاصه به آن ها استیل گفته می شود دسته ای از آلیاژهای فولاد هستند که حاوی حداقل ۱۰.۵ درصد کروم هستند علاوه بر کروم عناصر دیگری مانند نیکل نیز ممکن است در ساختار استیل وجود داشته باشد. مهمترین ویژگی استیل ضد زنگ بودن آن است. همچنین امکان انجام پرداخت های مختلف بر روی سطح آن این قابلیت را به استیل داده است که در کاربردهایی دکوراتیو نیز به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله محصولاتی که از استیل تولید می شود انواع ورق استیل است که با گریدهای مختلف استیل و در ابعاد متنوع تولید می شود.&nbsp;</p>

<h2>معرفی انواع ورق استیل</h2> <p>انواع مختلفی از محصولات استنلس استیل یا ضدزنگ در بازار وجود دارد که یکی از آنها ورق های استنلس استیل است. ورق های استیل مقاومت بسیار بالایی نسبت به خوردگی و اکسید شدن دارند و از این رو در بسیاری از صنایع به کار برده می شوند. جدای از برخی فاکتورهای فیزیکی، مشخصات شیمیایی استیل است که کاربرد آن را مشخص می کند. استیل از ترکیب انواع مختلفی از فلزات ساخته می شود و گریدهای متفاوتی دارد که هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارند. در زمان کاربرد باید توجه ویژگی به مورد استفاده ی ورق استیل داشت و بر آن اساس گرید مورد نظر خود را انتخاب کرد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="stainless-steel-plate.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1643463394189.jpg" alt="stainless-steel-plate" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp; تصویر شماره ۱ - انواع ورق استیل</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="ابعاد ورق استیل" href="#dimension" target="_blank" >ابعاد ورق استیل</a></li> <li><a title="دلایل استفاده از ورق استیل" href="#reason" target="_blank" >دلایل استفاده از ورق استیل</a></li> <li><a title="گریدهای مختلف ورق های استنلس استیل" href="#grade">گریدهای مختلف ورق های استنلس استیل</a></li> <li><a title="برخی از انواع ورق استیل" href="#some">برخی از انواع ورق استیل</a></li> <li><a title="تولیدکنندگان ورق استیل در ایران" href="#production">تولیدکنندگان ورق استیل در ایران</a></li> <li><a title="خصوصیات ورق استیل" href="#properties">خصوصیات ورق استیل</a></li> </ul> <h2>ابعاد ورق استیل</h2> <p><span id="dimension"></span>برخی از مشخصات ابعادی ورق های استیلی که تولید می شود در جدول زیر قابل مشاهده است.</p> <table class="table1200" style="width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p><strong>گرید</strong></p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p><strong>پرداخت نهایی</strong></p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p><strong>ضخامت (میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p><strong>عرض (میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p><strong>طول (میلیمتر)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>0.55</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914 &amp; 1219</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828 &amp; 2438</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>0.7</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914 &amp; 1219</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828 &amp; 2438</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B, 2B PE, No. 4 PE &amp; BA PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>0.9</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914 &amp; 1219</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828 &amp; 2438</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B, 2B PE, No. 4 PE &amp; BA PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>1.2</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914, 1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828, 2438, 3000, 3048 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B, 2B PE &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>1.5</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914, 1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828, 2438, 3000, 3048 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B, 2B PE &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>1.6</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914, 1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828, 2438, 3000, 3048 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B, 2B PE &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>2</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914, 1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828, 2438, 3000, 3048 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B, 2B PE &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>2.5</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914, 1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828, 2438, 3000, 3048 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B, 2B PE &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>3</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914, 1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828, 2438, 3000, 3048 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>304L</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; 2B PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>4</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1500 &amp; 2000</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>3000 &amp;&nbsp; 6000</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>0.55</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1219</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2438</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>0.7</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1219</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2438</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>0.9</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1219</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2438</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>1.2</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1219</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2438</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>1.5</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2438, 3000 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>1.6</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2438, 3000 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>2</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2438, 3000 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>2.5</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2438, 3000 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>3</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1219 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2438, 3000 &amp; 3658</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>316L</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B &amp; 2B PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>4</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1500 &amp; 2000</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>3000 &amp; 6000</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>430</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>BA PE &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>0.7</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914 &amp; 1219</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828 &amp; 2438</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>430</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>BA PE &amp; No. 4 PE</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>0.9</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>914 &amp; 1219</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>1828 &amp; 2438</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>3CR12</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>1.2</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1250</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2500</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>3CR12</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>1.6</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1250</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2500</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>3CR12</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>2B</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>2</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1250</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2500</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>3CR12Ti</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>No. 1</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>3</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1250 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2500, 3000 &amp; 6000</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 63px;" width="85"> <p>3CR12</p> </td> <td style="width: 124px;" width="125"> <p>No. 1</p> </td> <td style="width: 45px;" width="90"> <p>4</p> </td> <td style="width: 100px;" width="150"> <p>1250 &amp; 1500</p> </td> <td style="width: 122px;" width="186"> <p>2500, 3000 &amp; 6000</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 1 &ndash; ابعاد و مشخصات ورق های استیل</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید: <a title="استنلس استیل، کاربردها و انواع آن" href="https://www.modiranahan.com/article/2329/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">استنلس استیل، کاربردها و انواع آن</a></p> </blockquote> <h2>دلایل استفاده از ورق استیل</h2> <p><span id="reason"></span>از جمله دلایلی که باعث استفاده از ورق استیل می شود این است که تنوع بالایی در مشخصات شیمیایی، سایز، شکل و کیفیت آن وجود دارد و به راحتی می توان ورق استیل مورد نظر برای صنعت خود را یافت. هر صنعت با چالش های خاص خود روبروست به عنوان نمونه در صنایع شیمیایی نیاز است تا ورق مورد استفاده بتواند خوردگی ناشی از مواد شیمیایی را به خوبی تحمل کند. در صنایع هوایی نیاز است تا ورق بادوام، مستحکم و مقاوم در برابر سایش باشد.</p> <p>یک محصول خوب به مصرف کننده اجازه می دهد تا هزینه نگهداری را به شدت کاهش دهد.</p> <p>از طرف دیگر ورق های استیل به راحتی فرم پذیر هستند. سبک، براق و صیقلی هستند. از همه مهمتر اینکه این فاکتورها مقاومت آن را کاهش نمی دهد.</p> <p>امروزه گریدهای مختلفی از ورق های استیل برای کاربردهای متنوع در بازار موجود است.</p> <h2>گریدهای مختلف ورق های استنلس استیل</h2> <p><span id="grade"></span>گریدهای مختلفی از ورق های استیل در بازار وجود دارد که بر اساس اعدادی دسته بندی می شوند. در کنار این اعداد ممکن است از حروف نیز استفاده شود که هر کدام معانی خاص خود را دارد. در کنار ارقامی که برای نام گذاری استیل استفاده می شود از دو حرف H و L نیز استفاده میشود که نشان دهنده میزان کربن استفاده شده در استیل است.</p> <p>محصولاتی از استیل نیز وجود دارند که از حروف L و H در نامگذاری آن ها استفاده نشده است. اینها استیل هایی هستند که 0.8 درصد کربن در آن ها وجود دارد.</p> <h2>برخی از انواع ورق استیل</h2> <p><strong><a title="ورق استیل ۳۰۴" href="https://www.modiranahan.com/article/442/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-304-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">ورق استیل 304</a>:</strong></p> <p><span id="some"></span>این نوع استیل در سه نوع 304، 304L و 304H در بازار وجود دارد و جزئی از سری 300 استیل ها به شمار می آید. استفاده از این نوع استیل در صنایع غذایی بسیار متداول است در ترکیب استیل 304 به طور متوسط 18 درصد کروم و در حدود 8 درصد نیکل وجود دارد.</p> <p><strong>ورق استیل 316:</strong></p> <p>یکی دیگر از انواع استیل پرکاربرد از خانواده ی استیل های سری 300، استیل 316 است که در محیط های دریایی به دلیل مقاوم بالا به نمک دریا استفاده می شود. استیل 316 بین 16 تا 18 درصد کروم و در حدود 11 تا 14 درصد نیکل دارد.</p> <p><strong>استیل 410:</strong></p> <p>از استیل 410 بیشتر برای ساخت تجیهزات جراحی استفاده می شود.</p> <h2>تولیدکنندگان ورق استیل در ایران</h2> <p><span id="production"></span>در خصوص ورق های استیل باید به این مساله اشاره کرد که متاسفانه هم اینک در کشور ما ورق استیل تولید نمی شود و این محصول به صورت وارداتی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. عمده ورق های وارد شده نیز محصول کشور چین، تایوان، کره جنوبی و آفریقای جنوبی ست.</p> <h2>خصوصیات ورق استیل</h2> <p><span id="properties"></span>ورق استیل محصولی ست براق، صیقلی و مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی. ورق های استیل را می توان به دو فرم رول شده و یا شیت در بازار یافت. هر چند امروزه انواع مختلفی از گریدهای استیل با ویژگی های خاص خود در بازار وجود دارد اما از مهمترین ویژگی های عمومی ورق های استیل که باعث کاربرد آن ها در صنعت شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <ul> <li>کیفیت سطح بالا</li> <li>مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی</li> <li>مقاومت در برابر اسید</li> <li>مقاومت در برابر نمک</li> <li>قابلیت انعطاف بالا</li> <li>قابلیت جوشکاری</li> <li>قابلیت بازیافت</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title=" پروفیل استیل چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/70/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88" target="_blank" rel="nofollow"> پروفیل استیل چیست؟</a></p> </blockquote>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲