MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

آشنایی با انواع تیرآهن ساختمانی و استانداردهای آن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>در ساخت ساختمان ها و سازه ها از انواع مختلف تیرها استفاده می شود. اینها عناصر ساختاری افقی هستند که در برابر بارهای عمودی، نیروهای برشی و گشتاورهای خمشی مقاومت می کنند. تیرها بارهایی که در طول آن ها تحمیل شده اند به نقاط انتهایی آن ها مانند دیوارها، ستون ها، پایه ها و ... منتقل می کنند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیرآهن.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617533308355.jpg" alt="انواع تیرآهن ساختمانی و استاندارد آن" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/82/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" >قیمت تیرآهن</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>در ساخت ساختمان ها و سازه ها از انواع مختلف تیرها استفاده می شود. اینها عناصر ساختاری افقی هستند که در برابر بارهای عمودی، نیروهای برشی و گشتاورهای خمشی مقاومت می کنند. تیرها بارهایی که در طول آن ها تحمیل شده اند به نقاط انتهایی آن ها مانند دیوارها، ستون ها، پایه ها و ... منتقل می کنند.</p> <p>در این مقاله سعی داریم شما را با انواع مختلف تیرهای مورد استفاده در ساخت و ساز ساختمان بر اساس نحوه پشتیبانی، شکل مقطع (پروفیل)، کاربرد و ... آشنا سازیم.</p> <h2>انواع تیر ها در سازه ها</h2> <p>تیرآهن های مختلفی وجود دارد که بر اساس شرایط زیر طبقه&zwnj;بندی می شوند:</p> <ul> <li><a title="بر اساس شرایط پشتیبانی" href="#Support">بر اساس شرایط پشتیبانی</a></li> <li><span id="Support"></span><a title="بر اساس مصالح ساختمانی" href="#Materials">بر اساس مصالح ساختمانی</a></li> <li><a title="بر اساس اشکال مقطعی" href="#Bugs">بر اساس اشکال مقطعی</a></li> <li><a title="بر اساس هندسه" href="#The-geometry">بر اساس هندسه</a></li> <li><a title="بر اساس روش ساخت" href="#manufacturing">بر اساس روش ساخت</a></li> </ul> <h3>بر اساس شرایط پشتیبانی</h3> <ul> <li><strong>پشتیبانی ساده تیرآهن</strong></li> </ul> <p>تیرآهن یکی از ساده&zwnj;ترین عناصر ساختاری است که به منظور پشتیبانی ساده آن، ابتدا و انتهای تیرآهن را بروی تکیه گاه قرار می گیرد، و خرچش آن آزاد است. این حاوی شامل یک پایه پین شده در یک سر و یک پشتیبان غلتک در انتهای دیگر آن است و بر اساس بار تعیین شده برش و خمش را حفظ می کند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Simply Supported Beam" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/Simply%20Supported%20Beam.jpg" alt="Simply Supported Beam" />تصویر شماره 1 -&nbsp;<span id="1_Simply_Supported_Beam">Simply Supported Beam</span></p> <ul> <li><strong>تیرآهن ثابت (Fixed Beam)</strong></li> </ul> <p>در این روش دو انتهای تیرآهن به یک مکان ثابت هستند و دارای مقاومت بالایی می باشد. به این پشتیبانی تیرچه داخلی نیز گفته می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیرآهن ثابت (Fixed Beam)" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/Fixed%20Beam.jpg" alt="تیرآهن ثابت (Fixed Beam)" />تصویر شماره 2 -&nbsp;تیرآهن ثابت (Fixed Beam)</p> <ul> <li><strong>تیرآهن کنسول (Cantilever Beam)</strong></li> </ul> <p>اگر یک تیر یک طرف آهن ثابت باشد و انتهای دیگر آن آزاد باشد، به عنوان یک تیر کنسول در نظر گرفته می شود. بار وارده به تیراهن در تمام قسمت های تیرآهن تقسیم می شود به گونه ای که در برابر یک لحظه مجبور می شود تنش برشی ایجاد کند. تیرهای کنسول امکان ایجاد پنجره، بالکن و برخی از ل ها را فراهم می کند.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Cantilever Beam" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/Cantilever%20Beam.jpg" alt="Cantilever Beam" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - Cantilever Beam</p> <ul> <li><strong>تیرآهن پیوسته</strong></li> </ul> <p>در این نوع پشتیبانی که به تیراهن پیوسته معروف است بیش از دو تکیه گاه در کل طول آن توزیع شده است.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="شماتیک تیرآهن پیوسته" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/Continuous%20Beam.jpg" alt="شماتیک تیرآهن پیوسته" /></p> <p style="text-align: center;"><span id="Materials"></span>تصویر شماره 4 -&nbsp;<span id="4_Continuous_Beam">Continuous Beam</span></p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="5 مطلب مهم در مورد تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/article/214/5-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">5 مطلب مهم در مورد تیرآهن</a></p> </blockquote> <h3>بر اساس مصالح ساختمانی</h3> <ul> <li> <h4><strong>تیرهای بتنی تقویت شده</strong></h4> </li> </ul> <p>این تیرها از بتن و ارماتور ساخته شده همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، گاهی تیرهای بتن آرمه در صفحات بتن آرمه پنهان شده و به آن تیرهای مخفی یا تیرهای پنهان گفته می شود.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Reinforced Concrete Beams&nbsp;" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/Reinforced%20Concrete%20Beams.jpg" alt="Reinforced Concrete Beams&nbsp;" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 5 -&nbsp;<span id="5_Reinforced_Concrete_Beamsnbsp">Reinforced Concrete Beams&nbsp;</span></p> <ul> <li> <h4><strong>تیرآهن فولادی</strong></h4> </li> </ul> <p>این نوع تیرآهن ها از فولاد ساخته شده و بسیار متسحکم و مقاوم می باشند و دارای کاربرد و انواع متفاوتی هستند. قیمت تیرآهن نقش بسزایی در هزینه های تمام شده ایفا می کنند. تیرآهن فولادی به لحاظ هندسی به دو نوع تیرآهن بال پهن و معمولی طبقه&zwnj;بندی می شوند. تیرآهن فولادی دارای دو بال عمودی و یک جان افقی است که جان تیرآهن در برابر تنش برشی و بال ها در برابر ممان خمشی مقاوم هستند. ضخامت بال و جان تیرآهن نیم پهن در تمام طول آن ثابت است و استاندارد ارتفاع آن 80 تا 600 میلی&zwnj;متر برای تولید می باشد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیرآهن.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617532409486.jpg" alt="تیرآهن فولادی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 6 -&nbsp;<span id="5_Reinforced_Concrete_Beamsnbsp">تیرآهن فولادی</span></p> <p><strong>تیرآهن فولادی در انواع مختلفی تولید می گردد که شامل:</strong></p> <p><strong><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انواع تیرآهن.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617532528313.jpg" alt="انواع&nbsp;تیرآهن" /></strong></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 7 - انواع&nbsp;<span id="5_Reinforced_Concrete_Beamsnbsp">تیرآهن</span></p> <p><strong>&nbsp;تیرآهن IPE</strong></p> <p>محصولات ایران و برخی کشورهای اروپایی بر اساس استاندارد IPE تهیه می گردد. تیرآهن IPE شبیه به حرف I انگلیسی می باشد و ضخامت بال های این تیرآهن کاملا یکنواخت و یکسان است. از این استاندارد در ستون بندی ها به صورت مرکب استفاده می شود. جالب است بدانید تیراهن IPE در ساختمان ها به صورت نعل درگاه ها، تیر در پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری است.</p> <p><strong>&nbsp;تیرآهن &nbsp;INP</strong></p> <p>تیرآهن INP شبیه حرف انگلیسی I می باشد که ضخامت بال آن با فاصله گرفتن از جان آن کاهش می یابد. این نوع تیرآهن استاندارد کارخانه های روسیه و چین می باشد. تیرآهن های استاندارد INP از سایز 8 الی 55 تولید می گردد.</p> <p><strong>&nbsp;تیرآهن &nbsp;IPB</strong></p> <p>تیرآهن هاش یا بال پهن یکی از مصالح مستحکم و پرکاربرد در ساخت و ساز و مهندسی عمران می باشد. تیرآهن هاش به دلیل طرح هندسی خاصی که دارد در برابر ارتعاشات و بارهای وارده استحکام و مقاومت بالایی دارد. تیرآهن هاش برای ساختمان های صنعتی همچون سوله، برج، پل و سد سازی مناسب می باشد. قیمت تیرآهن هاش نقش موثری در ساخت سازه ها دارد.</p> <p><strong>تیرآهن&nbsp;IPBV و&nbsp;IPBL</strong></p> <p>علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن است. تیرآهن IPBV نشان دهنده تیرآهن های عریض سنگین و تیرآهن IPBL نشان دهنده تیرآهن عریض سبک است.</p> <ul> <li> <h4>تیر چوبی</h4> </li> </ul> <p>تیر چوبی از الوار ساخته شده و در گذشته استفاده فراوان داشته است. در دنیایی امروز استفاده از چنین تیرآهن هایی در صنعت ساختمان به طور قابل توجهی کاهش یافته است. ویژه ترین کاربرد تیر چوبی استفاده آن در سقف است که از نظر اجرا به دو دسته تقسیم می شوند:</p> <p><strong>تیرچوبی حمال:</strong> این تیرها یا همان الوار ها به صورت توپر و با تراکم بالا هستند که به عنوان نگهدارنده ی سقف استفاده می شود.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیر چوبی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617532653447.jpg" alt="سقف با تیر چوبی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 8 -&nbsp;تیرچوبی حمال</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>تیر چوبی تزئینی:</strong> این تیرها در ساختمان های امروزی با توجه به شکل سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا به تیرهای فانتزی نیزمعروف هستند.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیر چوبی تزئینی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617532614348.jpg" alt="تیر چوبی تزئینی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 9 - تیر چوبی تزئینی</p> <ul> <li> <h4><span id="Bugs"></span>تیرهای ترکیبی</h4> </li> </ul> <p>تیرهای کامپوزیتی از دو یا چند نوع ماده مختلف مانند فولاد و بتن ساخته می شوند. انواع دیگر تیرآهن کامپوزیت شامل چوب و فولاد، چوب و بتن، بتن با پلاستیک و یا مواد کامپوزیت پیشرفت هستند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="راهنمای خرید تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/article/195/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">راهنمای خرید تیرآهن</a></p> </blockquote> <h3>بر اساس اشکال مقطعی</h3> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیرآهن بر اساس اشکال مقطعی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86.jpg" alt="تیرآهن بر اساس اشکال مقطعی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 10 - تیرآهن بر اساس اشکال مقطعی</p> <p>تیر در اشکال مقطعی مختلفی تولید که در قسمت های مختلف سازه در دسترس قرار می گیرد.</p> <ul> <li><strong>تیرچه های مستطیل شکل:</strong> این نوع تیرآهن ها به طور گسترده در ساخت و سازه های بتن آرمه و سایر سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد.</li> <li><strong><span id="The-geometry"></span>تیر های T شکل:</strong> این نوع تیرها بیشتر به صورت یکپارچه با دال بتن آرمه ساخته می شود. اکثر موارد تیرآهن T برای افزایش مقاومت فشاری بتن ساخته می شود.</li> <li><strong>تیرآهن مقطع L:</strong> این نوع تیر به صورت یکپارچه با دال بتنی مسلح در محیط سازه ساخته می شود.</li> <li>تیرآهن های فولادی در اشکال متنوعی از قبیل، مستطیل، دایره، T شکل، L شکل، H شکل و I شکل تولید می گردد.</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="7 روش برش تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/article/236/7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">7 روش برش تیرآهن</a></p> </blockquote> <h3>بر اساس هندسه</h3> <p><strong>تیرآهن مستقیم:</strong> تیرهایی با نیمرخ ثابت و مستقیم. اکثر تیرهای استفاده شده در ساخت و ساز تیرهای مستقیم هستند.</p> <p><strong>تیرآهن منحنی:</strong> جان این نوع تیرها منحنی می باشد و در ساختمان های مدور استفاده می شود.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیرآهن منحنی.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617533027097.jpg" alt="تیرآهن منحنی شکل" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 11 - تیرآهن منحنی شکل</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>تیرآهن مخروطی:</strong> این نوع تیراهن ها مخروطی شکل هستند که انتهای یک طرف آن وسیع تر از طرف دیگر آن می باشد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیرآهن مخروطی شکل" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617533042667.jpg" alt="تیرآهن مخروطی شکل" /></p> <p style="text-align: center;"><span id="manufacturing"></span>تصویر شماره 12 - تیرآهن مخروطی شکل</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:<a title=" بهترین نوع تیرآهن در بازار آهن ایران" href="https://www.modiranahan.com/article/204/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow"> بهترین نوع تیرآهن در بازار آهن ایران</a></p> </blockquote> <h3>بر اساس روش ساخت</h3> <ul> <li><strong>تیرچه بتنی درجا</strong></li> </ul> <p>این نوع تیرها اغلب به صورت درجا ساخته می شود. بنابراین فرم در ابتدا ثابت می شود، سپس بتن تازه بروی آن ریخته می شود و اجازه می گیرند تا سخت شوند.</p> <ul> <li><strong>تیرآهن بتنی پیش ساخته</strong></li> </ul> <p>این توع تیر ها در کارخانه ها تولید می شود. بنابراین شرایط ساخت و ساز در محل قابل کنترل تر است و کیفیت بتن تیرآهن بیشتر خواهد شد.</p> <ul> <li><a title="خط تولید تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/article/88/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow"><strong>تیرآهن فولادی</strong></a></li> </ul> <p>این نوع تیرآهن ها از شمش های فولادی تولید می گردد و بسیار مقاوم می باشد. در این فرآیند شمش ها پخته روی رول ها قرار می گیرند و به مرحله رافینگ هدایت می شوند. در مرحله رافینگ از شمش کاسته و به طول آن افزوده می شود. بعد از این مرحله قفسه های نورد قرار می گیرد در مرحله آخر نورد قسمت قیچی متراژجهت برش محصولات تولید شده به طول 12 متر طبق استاندارد برش داده می شود.</p> <div id="67249432864"> <script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/HDXBO?data%5Brnddiv%5D=67249432864&amp;data%5Bresponsive%5D=yes"></script> </div> <p style="text-align: center;">کلیپ شماره 1 - خط تولید تیرآهن فولادی</p> <p><strong><a title="کارخانه های تولید کننده تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/article/85/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">کارخانه های تولید کننده تیرآهن</a> فولادی در ایران شامل:</strong></p> <ol> <li><a title="کارخانه ذوب آهن اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/article/13/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" rel="nofollow">کارخانه ذوب آهن اصفهان</a></li> <li>کارخانه فولاد فردوس باختر</li> <li>کارخانه فولاد شاهین بناب</li> <li>کارخانه فولاد کوثر اهواز</li> <li>کارخانه فولاد ناب تبریز</li> <li>کارخانه فولاد آریا ذوب</li> <li>کارخانه فولاد ظفر بناب</li> <li>کارخانه فولاد خوزستان</li> <li>کارخانه فولاد کرمانشاه</li> <li>کارخانه فولاد فایکو</li> <li>کارخانه آریان فولاد</li> <li>کارخانه فولاد یزد</li> </ol>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲